CDCCymru yn Cyflwyno

Roots

5 - 24 Tachwedd 2018

Mae Roots yn daith dywysedig trwy ddawns gyfoes; cymerwn rai o’n hoff ddarnau a’u paru gyda thrafodaeth ar y diwedd i’ch cynorthwyo chi i gyrraedd calon y straeon. Gallwch ofyn unrhyw beth y dymunwch neu eisteddwch a mwynhewch.

Dangoswn dair dawns wedi’u creu o dalent leol a choreograffwyr byd enwog. Mae bob un yn stori fer ac yn gwbl wahanol i’w gilydd.

Mae Bernadette, gan goreograffydd CDCC, Caroline Finn, fel gwylio rhannau wedi’u tynnu o’r Great British Bake Off, y ddau’n ddoniol ac yn hynod, hynod drasig. Mae’r darn hwn o ddawns gomedïaidd yn anhrefnus iawn, yn gorfforol yn ogystal ag yn emosiynol: blawd a theimladau ym mhob man.

Mae Omerta gan Matteo Marfoglia, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn seiliedig ar rôl merched yn nheuluoedd Maffia Eidalaidd, yn dywyll a rhyddhaol gyda cherddoriaeth rymus a gwisgoedd hyfryd o les du.

Mae Atalay gan Mario Bermudez Gil, sydd wedi ennill gwobrau, yn cymryd ei ysbrydoliaeth o’r Canoldir; yn cyfuno mathau o gerddoriaeth a dawnsio hip-hop, balet, cyfoes a stryd. Mae’n gynnes a deinamig ac yn llawn teimlad.

Adolygiadau

“Dylai unrhyw un sy’n cael y cyfle i weld Bernadette deimlo anrhydedd fawr”

Steve Stratford Reviews am Bernadette

“Darn hynod deimladwy a grymus”

Wales Arts Review am Omerta

“Mae’r symud yn donnog, ergydiol, ysbrydol, ac mewn rhannau’n ddi-baid.”

Arts Scene in Wales am Atalay

Yn mynd ar daith i
Caerdydd
Ty Dawns
Dydd Llun 5 Tachwedd 2018, 19:30
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018, 13:00
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018, 19:30
Pontypridd
Muni Arts Centre
Dydd Iau 8 Tachwedd 2018, 19:30
Camarthen
Lyric Theatre
Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018, 19:30
Ystradgynlais
The Welfare
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 19:30
Pwllheli
Neuadd Dwyfor
Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018, 19:30
Yr Wyddgrug
Theatr Clwyd
Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018, 19:30
Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018, 19:30
Cefnogwyr
Esmee Fairbairn logo

Rhaglen y Daith

Tŵr gwylio yw Atalaÿ lle gellir gweld gwledydd pell i ffwrdd o bedwar pwynt; dawns heintus gyda dylanwad cynnes môr y Canoldir.
Yn Bernadette rydym yn dod o hyd i’n hunain yn mwynhau’r frwydr rhwng ceisio cynnal trefn ymysg anhrefn. Mae beth sy’n ymddangos i fod yn dasg ddaearol yn dod yn frwydr deimladwy, ofer i ddiogelu er gwaethaf y cwbl.
Mae Omertà yn ymwneud â rôl merched yng nghymdeithas Maffia’r Eidal, ac, yn hanesyddol, sut yr oedd eu bywydau, eu profiad a’u straeon yn cael eu cadw’n gudd yn aml.