CDCCymru yn Cyflwyno

Youth Dance Night

Dydd Sul

Bob wythnos

Bydd Noson Ddawns Ieuenctid CDCCymru eleni yn archwilio sut mae dawnswyr ifanc yn mynegi gweledigaeth gynhwysol a grymus o beth yw Cymru a’r hyn y gallai fod yn y dyfodol. Eleni bydd CDCCymru yn gwahodd 3 grŵp sydd eisoes wedi perfformio yn Noson Ddawns Ieuenctid ynghyd â Chymdeithion CDCCymru, i ffurfio noswaith sydd yn ein barn ni yn cwmpasu ein gweledigaeth ar gyfer y Noswaith Ddawns Ieuenctid eleni.

Bydd pob cwmni yn cael hyd at 10 munud i berfformio eu rhan. Bydd cyfle i gynrychiolydd o bob cwmni siarad ychydig ynghylch eu cwmni a’r darn cyn eu perfformiad. Bydd hefyd sesiwn holi ac ateb fer ar ddiwedd y noswaith ble bydd y gynulleidfa yn gofyn mwy i’r cwmnïau ynghylch eu darn a hwy.

Yn digwydd
Cardiff
Dance House
Dydd Sul 18 Tachwedd 2018, 16:00
Dydd Sul 18 Tachwedd 2018, 19:00