3 dancers in the blue room studio heads down

Datblygiad Proffesiynol

Archwiliwch rai o’r ffyrdd mae CDCCymru yn datblygu talent mewn dawns.

Beth rydym ni’n ei wneud

18 – 18 Tachwedd 2018

Bydd Noson Ddawns Ieuenctid CDCCymru eleni yn archwilio sut mae dawnswyr ifanc yn mynegi gweledigaeth gynhwysol a grymus o beth yw Cymru a’r hyn y gallai fod yn y dyfodol.
Mae’r dosbarth dyddiol yn cael ei addysgu gan y Cyfarwyddwr Ymarfer, athrawon gwadd neu ddawnswyr y cwmni, a bydd yn newid am yn ail rhwng technegau cyfoes, bale a byrfyfyr
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.