Dawnsiwr Partnerol

Alice

Alice Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod yn gwerthfawrogi ehangder ac amrywiaeth y profiadau y mae'r rhaglen gyswllt yn eu creu.

Annabelle

Annabelle headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod eisiau datblygu fy sgiliau fel dawnsiwr ac arbrofi gydag arddulliau gwahanol o fewn dawns gyfoes. Rwy'n credu drwy fod yn aelod o CDCCymru y gallaf gyflawni hyn i safon uchel a chael hwyl wrth wneud hynny.

Cerian

Cerian Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod yn ymdrechu i wella fy ngallu fel dawnsiwr drwy ganfod eithafion symud yn y dosbarth. Rwy'n mwynhau archwilio symudiadau gwahanol wrth wella fy nealltwriaeth o ddawns gyfoes

Cerys

Cerys Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fod y rhaglen yn cynnig hyfforddiant gwych mewn techneg gyfoes. Fel aelod rwy'n cael gweithio gyda dawnswyr proffesiynol ac yn cael cyfleoedd gwerth chweil i berfformio hefyd!

Ellie

Ellie Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fod y rhaglen wir yn annog pawb i fentro y tu allan i'w ffiniau arferol, wrth adeiladu hyder a datblygu techneg ddawns. Hefyd, rwyf wedi gwneud rhai ffrindiau gwych dros y blynyddoedd diwethaf!!

Ellis

Ellis headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod wrth fy modd â'r cyfle y mae'n ei roi i mi gael gwersi gan aelodau talentog y cwmni a gweld eu dehongliad o ddawns.

Freya

Freya Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod eisiau dilyn gyrfa yn y byd dawns yn y dyfodol. Mae'r rhaglen hon yn ffordd wych o ddatblygu fy nhechneg a phrofiad fel dawnsiwr ochr yn ochr â dawnswyr talentog eraill.

Gwenllian

Gwenllian Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan ei fod yn gwmni gwych i gydweithio ag ef, rwy'n cael dysgu coreograffi newydd a difyr a gobeithio y bydd yn agor cyfleoedd newydd i mi i gael gyrfa ym myd dawns.

Isabelle

Isabelle Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan mai fy uchelgais yw dod yn ddawnsiwr proffesiynol a gweithio'n rhyngwladol. Felly hoffwn ennill y profiad, gwella fy ngalluoedd a sgiliau drwy hyfforddi gyda'r cwmni dawns mwyaf nodedig yng Nghymru.

Martha

Martha Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rydw i’n aelod o NDCCymru oherwydd rydw i eisiau bod yn ddawnsiwr proffesiynol a chreu gwaith dawns fy hun.

Megan

Megan Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod wrth fy modd yn dawnsio, perfformio a chreu gwaith yn fwy na dim byd arall. Dechreuais ddawnsio yn 4 oed ac rwyf wedi bod yn dawnsio gyda nifer o ysgolion a grwpiau dawns gwahanol ers hynny. Dyma fy ail flwyddyn fel aelod o CDCCymru, ac rwyf eisoes yn teimlo fy mod wedi gwella llawer. Mae'r sesiynau wythnosol wedi fy ngalluogi i weithio ar fy nhechneg, cerddoroldeb, sgiliau perfformio ac mae wedi rhoi mwy o hyder i mi yn fy nawnsio.

Milly

Milly Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod wrth fy modd yn dawnsio ac mae CDCCymru yn lle mor braf i ddysgu

Mollie

Mollie Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan mai fy uchelgais yw dod yn ddawnsiwr proffesiynol. Rwyf wrth fy modd yn dysgu pethau newydd ac mae gallu datblygu a gwella fy nhechneg yn rhywbeth yr wyf yn ceisio ei wneud yn gyson i gyflawni fy nod. Rwy'n teimlo bod y rhaglen gyswllt yn llwyfan i ddatblygu fy sgiliau creadigol a thechnegol ond hefyd i ddod yn fwy hyderus fel person.

Naomi

Naomi Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod yn awyddus i ddysgu mwy am y ffiniau sydd gan ddawns gyfoes i'w cynnig ac rwyf wrth fy modd yn archwilio'r ffyrdd gwahanol y gall y corff symud i gyrraedd eithafion yn y gofod.

Sean

Sean headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod wrth fy modd â rhyddid dawns

Seren

Seren headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod yn gallu mynegi fy hun drwy ddawns mewn ffordd na allaf yn unrhyw le arall.

Sian

Sian Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fy mod eisiau datblygu fy sgiliau dawns ymhellach a mynd ar ôl cyfleoedd ym myd dawns.

Trinity

Trinity Headshot

Dawnsiwr Partnerol

Rwy'n aelod o CDCCymru gan fod dawns gyfoes yn caniatáu i mi fynegi fy hun mewn ffordd nad yw unrhyw beth arall yn fy nhganiatáu i wneud hynny, ac mae'n gyfle gwych i ddysgu a chael fy ysbrydoli gan athrawon a chyd-fyfyrwyr.