CDCCymru yn Cyflwyno

AWAKENING

Gwanwyn 2019

Gwybodaeth ynghylch y cynhyrchiad
Coreograffi gan: Fernando Melo, Caroline Finn, Lee Johnston a Marcos Morau.


AWAKENING

Tair dawns unigryw i ddiddanu a syfrdanu.

AFTERIMAGE
Fernando Melo

Taith o luniau gwib; o ymddangos a diflannu.
Defnyddir drychau ar y llwyfan i greu profiad theatraidd unigryw lle mae’r gorffennol a’r presennol yn gwrthdaro mewn dawns farddonol a chreadigol ei natur.

 

REVELLERS’ MASS
Caroline Finn

Ymchwiliwch i fyd llawn defodau, wrth i grŵp annhebygol ddod ynghyd am swper, lle caiff defodau eu rhoi ar brawf. Mae’r coreograffi a’r cymeriadau rhyfeddol  wedi eu hysbrydoli gan baentiadau hanesyddol.

 

TUNDRA
Marcos Morau
Enwebai – Gwobrau Theatr y DU 2018

Mae Tundra yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes Rwsia am ddawnsio gwerin, gorymdeithiau torfol a chwyldro, gan adfywio hen syniadau ag ystyr newydd.
Dyma ddawns sydd yr un mor syfrdanol o brydferth ag yw’n robotaidd o fanwl gywir.

 

THEY SEEK TO FIND THE HAPPINESS THEY SEEM
Lee Johnston
(Theatr Clwyd a Pontio yn Unig)

Perfformiad agored a phrydferth am ddiffyg cyfathrebu a datgysylltu mewn perthynas.

Mae’n defnyddio jig-so o goreograffi eiconig o gyplau enwog yn cynnwys Ginger Rogers and Fred Astaire.

Yn mynd ar daith i
Casnewydd
Glan yr Afon
Dydd Gwener 1 Mawrth 2019, 19:30
Llundain
Linbury Theatre
Dydd Gwener 8 Mawrth 2019, 19:30
Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2019, 19:30
Yr Wyddgrug
Theatr Clwyd
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019, 19:30
Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2019, 19:30
Bangor
Pontio
Dydd Mawrth 19 Mawrth 2019, 19:15
Y Drenewydd
Yr Hafren
Dydd Iau 21 Mawrth 2019, 19:30
Blackpool
Grand Theatre
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019, 19:30
Abertawe
Canolfan Celfyddydau Taliesin
Dydd Iau 4 Ebrill 2019, 19:30
Huddersfield
Lawrence Batley Theatre
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019, 19:30
Aberystwyth
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Dydd Mercher 24 Ebrill 2019, 19:30
Caerdydd
Theatr y Sherman
Dydd Mercher 1 Mai 2019, 19:30
Dydd Iau 2 Mai 2019, 19:30
Amwythig
Theatre Severn
Dydd Mawrth 7 Mai 2019, 19:30

Rhaglen y Daith

Mae Revellers’ Mass yn ymchwilio i fyd moethus llawn defodau. Mae grŵp annhebygol yn dod ynghyd am swper, lle caiff argyhoeddiad, traddodiad a defod gymdeithasol eu rhoi ar brawf mewn noson o rialtwch annisgwyl. Mae’r coreograffi bywiog a’r cymeriadau rhyfeddol wedi eu hysbrydoli gan ddarluniadau eiconig a digwyddiadau hanesyddol.