2 dancers dancing together

CYFRANNWCH

Yn CDCCymru rydym yn credu mewn pŵer dawns! Rydym eisiau rhannu ein hangerdd fel gall mwy o bobl wneud, gwylio, cymryd rhan a dysgu am ddawns mewn ffyrdd mwy creadigol.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn dibynnu ar gyfraniadau gan bobl hael, megis chi, i ddod â dawns i bob math o bobl mewn amrywiaeth o lefydd. 

 

Os hoffech chi gyfrannu i'n gwaith, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw beth y gallwch ei roi.

Gallwch gyfrannu trwy Paypal yma:

https://www.paypal.com/gb/fundraiser/charity/212884

Pe byddai'n well gennych anfon Neges Destun i Gyfrannu, gallwch anfon y gair NDCWales gan ddilyn â rhif rhwng 1 a 20 (£1-20), i 70085. Ychwanegir y gost at eich bil ffôn ar ddiwedd y mis. Diolch!

 

Ffyrdd eraill i helpu:

Cronfa Gymunedol Co-op

Mae ein rhaglen Dawns ar Gyfer Parkinson’s yn achos lleol gyda Chronfa Gymunedol Co-op ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu pe byddech chi'n siopa mewn unrhyw Co-op, drwy brynu cerdyn aelodaeth am £1 a'n dewis ni fel eich elusen ddewisol, bydd Co-op yn rhoi 1% o bopeth yr ydych yn ei wario i'n rhaglen Dawns ar Gyfer Parkinson's. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw'n dewis ni fel eich achos lleol ar y ddolen ganlynol: https://membership.coop.co.uk/causes/34387

 

Amazon Smile

Gallwch hefyd ein cefnogi ni ar AmazonSmile drwy siopa yn smile.amazon.co.uk a dewis 'Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru' fel eich elusen ddewisol - yna, bob tro rydych yn siopa, bydd Amazon yn rhoi cyfran o'r arian rydych yn ei wario i ni gyda gwên. Nid yw'n costio dim i chi, a gellir ei wneud mewn ychydig o gliciau.