2 dancers dancing together

CYFRANNWCH

Yn CDCCymru rydym yn credu mewn pŵer dawns! Rydym eisiau rhannu ein hangerdd fel gall mwy o bobl wneud, gwylio, cymryd rhan a dysgu am ddawns mewn ffyrdd mwy creadigol.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn dibynnu ar gyfraniadau gan bobl hael, megis chi, i ddod â dawns i bob math o bobl mewn amrywiaeth o lefydd. 

 

Os hoffech chi gyfrannu i'n gwaith, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw beth y gallwch ei roi.

Gallwch gyfrannu trwy Paypal yma:

https://www.paypal.com/gb/fundraiser/charity/212884

Pe byddai'n well gennych anfon Neges Destun i Gyfrannu, gallwch anfon y gair NDCWales gan ddilyn â rhif rhwng 1 a 20 (£1-20), i 70085. Ychwanegir y gost at eich bil ffôn ar ddiwedd y mis. Diolch!

 

Ffyrdd eraill i helpu:

 

Amazon Smile & Easyfundraising

Gallwch hefyd ein cefnogi ni ar AmazonSmile drwy siopa yn smile.amazon.co.uk a dewis 'Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru' fel eich elusen ddewisol - yna, bob tro rydych yn siopa, bydd Amazon yn rhoi cyfran o'r arian rydych yn ei wario i ni gyda gwên. Nid yw'n costio dim i chi, a gellir ei wneud mewn ychydig o gliciau.

Rydym wedi cofrestru Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ag easyfundraising, sy’n golygu y bydd dros 4,000 o siopau a safleoedd yn awr yn gwneud cyfraniad i ni AM DDIM bob tro y byddwch yn defnyddio easyfundraising i siopa gyda nhw. Mae’n RHAD AC AM DDIM ac nid yw’n cymryd llawer o amser. 

 

E-Cards

Yn hytrach na chardiau cyfarch traddodiadol eleni, anfonwch ein e-gerdyn arbennig, a rhowch eich gwariant arferol i CDCCymru. Rhowch y rhodd o ddawns i'ch ffrindiau a'ch teulu - a bydd eich rhodd yn cael ei chyfateb gan Colwinston Charitable Trust.

Ewch i www.dontsendmeacard.com a chwiliwch am National Dance Company Wales - rhaid ichi ddefnyddio ein henw llawn. Diolch!

Rhowch heddiw a bydd Colwinston Charitable Trust yn gwneud cyfraniad cyfatebol i’ch rhodd

Colwinston Charitable Trust