child lifted in the air by dancers

Cynllun Cefnogwyr Lifft

Rydym yn credu bod gan bawb yr hawl i brofi ymgysylltiad ansawdd uchel gyda'r celfyddydau.

Am £30 y flwyddyn yn unig, gallwch ein helpu i: greu a theithio gyda dawns o ansawdd uchel ledled Cymru a’r byd, dylanwadu a chynnwys pobl ifanc a chymunedau, datblygu dawnswyr ifanc talentog a chefnogi’r effaith anhygoel mae dawns yn ei gael ar iechyd a lles.

Ymunwch heddiw a bydd Colwinston Charitable Trust yn gwneud cyfraniad cyfatebol i’ch rhodd

Colwinston Charitable Trust

 

Mae gennym 3 math gwahanol o Aelodaeth Lifft ar gael i chi ymuno â nhw.

Lifft 1 - Dod yn Ffrind

Fel cefnogwr Lifft 1, byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf am y cwmni a’r prosiectau cyffrous sy’n mynd ymlaen drwy gylchlythyr tymhorol. Byddwch yn cael eich cydnabod fel cefnogwr Lifft 1 ar ein gwefan a byddwch yn derbyn nodyn personol o ddiolch am eich cefnogaeth.

£30 y flwyddynYmunwch

 

Lifft 2 - Dod yn Nes

Yn ogystal â buddiannau Lifft 1, fel cefnogwr Lifft 2 byddwch yn cael y cyfle i ddod yn nes at y cwmni drwy ddigwyddiadau cefnogwyr.

£60 y flwyddynYmunwch

Lifft 3 - Bod yn rhan o’r teulu

Mae Lifft 3 yn rhoi cyfle i ymgysylltu'n llawn gyda’r cwmni a'r gwaith a wnawn. Yn ogystal â buddiannau Lifft 2, byddwch hefyd yn cael cynnig gwasanaeth archebu personol ar gyfer cynyrchiadau yn ein cartref, y Tŷ Dawns, a llinell uniongyrchol i’r Tîm Datblygu.

£180 y flwyddynYmunwch