Associates performing Taboo by Caroline Finn

Nawdd Corfforaethol

Fel cwmni cenedlaethol, rydym yn ymfalchïo yn ein brand Cymreig creadigol sy’n cael ei ddathlu ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol ledled y byd.

Rydym yn gwybod bod pob busnes yn unigryw ac rydym eisiau cydweithio â chi i greu partneriaeth ystyrlon yn seiliedig ar eich anghenion.

Gallwn gynnig:

•             Partneriaeth gorfforaethol unigryw a grëir gyda chi ac ar eich cyfer

•             Diwrnodau allan a gweithgareddau wedi eu hysbrydoli gan ddawns

•             Cyfleoedd i noddi prosiectau cymunedol a chyfranogi penodol megis ein rhaglen cymdeithion ieuenctid talentog

•           Cysylltiad â brand rhyngwladol

•           Cyfle i fynd y tu ôl i’r llenni a phrofi cydweithrediadau a chynyrchiadau cyffrous CDCCymru

Er mwyn ymchwilio i sut all CDCCymru ymgysylltu â’ch cwmni ac ysbrydoli eich staff, cysylltwch â Rebecca, ein Swyddog Datblygu  ar rebecca@ndcwales.co.uk neu 029 2063 5614