Siop CDCCymru | National Dance Company Wales
Blue and Mustard backpacks

Siop CDCCymru

Image of a blue backpack, reading National Dance Company Wales

O ganlyniad i alw cynyddol, rydym wedi penderfynu gwerthu ein bagiau cefn! Bydd yr holl incwm yn mynd tuag at brosiectau CDCCymru. Dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael. Mae’n bosibl rhag-archebu tan 9 Rhagfyr, mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Ymhlith y dewisiadau lliw mae Glas, Mwstard a Du.

Noder, yn wahanol i’r llun, mae gan y bag melyn ysgrifen ddu ac mae gan y bag glas ysgrifen wen.

Man casglu yw: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Stryd y Pierhead, Caerdydd, CF10 4PH a rhaid bod wedi trefnu i’w casglu ymlaen llaw. Ein horiau agor yw 9-5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener, a nosweithiau Mawrth tan 8.30pm.

Bag option