Clwstwr | National Dance Company Wales
Dancer wearing a virtual reality headset. Blue t-shirt
CDCCymru yn Cyflwyno

Clwstwr

Ym mis Medi 2019, roeddem yn un o 23 sefydliad y dyfarnwyd cyllid iddynt gan Clwstwr; rhaglen bum mlynedd i greu gwasanaethau a phrofiadau digidol newydd ar gyfer y sgrin.

Bydd y cwmnïau sy’n gweithio gyda Clwstwr eleni yn adeiladu ar y llwyddiant drwy greu cynnwys digidol creadigol yn Ne Cymru gydag ymchwil a chwilfrydedd wrth ei graidd.

Dilynwch ein taith Clwstwr yma.

Bydd arbenigwyr mewn dawns a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i greu a phrofi ffyrdd newydd o wneud profiadau dawns gan ddefnyddio technolegau realiti haenog.

Byddwn yn gwahodd pobl i brofi a chymryd rhan mewn straeon dawns sy'n anelu at newid cysylltiadau cynulleidfa/perfformiwr traddodiadol a gobeithio cysylltu pobl â ffurf eu cyrff eu hunain.

Byddwn yn archwilio'r cyfnewid gwybodaeth rhwng coreograffwyr, academyddion a rhaglenwyr i gydweithio ar ffyrdd i gysylltu cynulleidfaoedd â dawns mewn ffyrdd newydd a chyffrous.