Dancer wearing a virtual reality headset. Blue t-shirt
CDCCymru yn Cyflwyno

Clwstwr

Ym mis Medi 2019, CDCCymru oedd un o 23 o sefydliadau i dderbyn cyllid gan Clwstwr; rhaglen pum mlynedd i greu gwasanaethau a phrofiadau digidol ar gyfer y sgrin.

 

Mae arbenigwyr dawns a thechnoleg wedi cydweithio gyda CDCCymru i greu a phrofi ffyrdd newydd o wneud profiadau dawns gan ddefnyddio technolegau realiti haenog.

Estynnwyd gwahoddiad i bobl brofi a chymryd rhan mewn straeon dawns a oedd yn anelu at newid y berthynas draddodiadol rhwng y perfformiwr a'r gynulleidfa a chysylltu pobl gyda'u corff eu hunain.

Buom yn archwilio'r cyfnewid gwybodaeth rhwng coreograffwyr, academyddion a rhaglennwyr i gydweithio ar ffyrdd o gysylltu gyda chynulleidfaoedd er mwyn dawnsio mewn ffyrdd newydd a chyffrous. 

 

Clwstwr - Persbectif: Cyfuno technoleg a dawns gyda Moving Layers

Galeri
dancer hand forward towards the camera
Folu gazing at the light
someone back to the camera wearing the glasses
someone sitting on the floor looking up wearing the glasses