Dancers sat in a circle
CDCCymru yn Cyflwyno

Cydweithio Creadigol

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Uwchradd Cantonian yng Nghaerdydd i greu ffordd unigryw o weithio i ddatblygu dawns a llythrennedd mewn addysg, fel rhan o Grant Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Byddwn yn gweithio'n agos gydag athrawon i ymchwilio a datblygu rhaglen newydd o weithdai sy'n canolbwyntio ar drosi dysgu'n seiliedig ar ysgrifennu ac arferion dysgu yn y dosbarth yn ddysgu seiliedig ar symud gan ddefnyddio arferion dawns.

Y nod yw helpu i wella lefelau llythrennedd wrth weithio gyda dosbarth cyfnod sylfaen a dosbarth cyfnod allweddol 2 o Ysgol Gynradd Allensbank, a dosbarth cyfnod allweddol 3 (blwyddyn 7) o'r 'Sylfaen Mynediad' yn Ysgol Uwchradd Cantonian.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen cysylltwch â'r Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogiad, Guy O'Donnell ar 029 2063 5603