Outside The Dance House
CDCCymru yn Cyflwyno

Cyrsiau Preswyl

Mae Cyrsiau Preswyl yn agored i artistiaid dawns proffesiynol a choreograffwyr a bydd yn cynnig cyfle unigryw i weithio am hyd at 8 awr y dydd am wythnos mewn gofod stiwdio hardd a llawn cyfarpar yn y Tŷ Dawns.

Gall coreograffydd ddod â 4 o ddawnswyr i weithio gyda nhw yn ystod y cyfnod hwn.

Nid yw’n ofynnol i gyrsiau preswyl o dan y rhaglen hon gynnwys canlyniadau cynhyrchu a gallant fod ar gyfer datblygu gwaith newydd; i ddatblygu agwedd neu syniad o fewn arfer y preswylydd; neu i gynnal ymchwil coreograffi.

 

Bydd ein cwrs preswyl wythnos yn rhoi’r canlynol i chi:

- defnydd rhad ac am ddim o ofod stiwdio

- y cyfle i drafod a rhannu datblygiad eich gwaith

- y cyfle i ymgysylltu â’r Tŷ Dawns a CDCCymru am gyngor a chymorth. (e.e. cysylltiadau cyhoeddus, cyngor ar gyllideb...)

 

Bydd gofyn i artistiaid preswyl gyflawni rhai o’r canlynol, neu’r cyfan ohonynt:

- trafodaeth agored/sesiynau creadigol ar gyfer artistiaid eraill

- Rhannu’r gwaith ar y gweill ar ddiwedd yr wythnos

 

Sut i Wneud Cais

NODER: Nid ydym yn cymryd ceisiadau ar gyfer cyrsiau preswyl ar hyn o bryd. Os ydych am fod ar ein rhestr bostio i gael gwybod pan fydd ein ceisiadau yn agor anfonwch e-bost i  sarah@ndcwales.co.uk

 

I wneud cais, anfonwch y canlynol mewn dim mwy na 500 o eiriau ar gyfer pob un:

- Cynnig o’r hyn rydych chi’n bwriadu gweithio arno yn ystod eich cyfnod preswyl yn y Tŷ dawns.

- Beth yw eich amcanion/nodau ar gyfer y cwrs preswyl hwn a beth rydych chi’n gobeithio ei gael o’r cyfle.

 

Cofiwch gynnwys eich CV, dolen i waith blaenorol neu waith ar y gweill sy'n berthnasol i’r cynnig cwrs preswyl a/neu enw a manylion cyswllt canolwr.

 

I wneud cais dylech anfon CV ac amlinelliad o'ch gwaith arfaethedig (dim mwy nag un ochr A4), i sarah@ndcwales.co.uk