Outside The Dance House
CDCCymru yn Cyflwyno

Cyrsiau Preswyl

Yn ystod y flwyddyn, rydym yn cynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid dawnsio Cymreig neu artistiaid dawnsio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Mae’r cyfle preswyl yn cynnig lle a hyfforddiant proffesiynol am ddim gyda Chyfarwyddwr Artistig CDCCymru a’r hyfforddwr achrededig, Fearghus Ó Conchúir, yn ogystal â’r cyfle i ddangos gwaith ar y gweill ar ddiwedd y broses. Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu gwaith ar y cyd newydd neu wella gwaith sydd eisoes ar y gweill.

Ar hyn o bryd nid oes gennym lefydd ar gael ond byddwn yn cyhoeddi pan fydd y cyfnod ymgeisio wedi agor.

Zosia Jo Headshot

Cyrsiau Preswyl 2019

Mae Zosia yn adeiladu ar ei gwaith ymchwil i greu symudiadau Ffeministaidd. Gan ddefnyddio cyfuniad o ddychymyg, strwythur y corff a ffantasi i esgyn y tu hwnt i hunaniaeth o ran rhywedd ac ailddiffinio rhywioldeb benywaidd, mae'n gobeithio creu unawd a fydd yn hedyn ar gyfer corff ehangach o waith.

Mae Zosia Jo yn artist dawns, ysgrifenwraig a gwneuthurwraig. Mae ei gwaith yn tarddu o awydd am gysylltedd a chyfathrebu drwy symudiadau, gwaith byrfyfyr a pherfformio. Mae ymarfer coreograffig Zosia yn canolbwyntio ar themâu ffeministaidd, defnyddio'r llais a'r gair llafar, cysylltu â chymunedau a herio hierarchaethau theatraidd traddodiadol. Mae hi wedi creu ac arddangos gwaith yn Llundain, Glasgow, Caeredin, Brighton, Cairo (yr Aifft) a ledled Cymru. Wedi'i hyfforddi'n wreiddiol yn Northern School of Contemporary Dance, mae Zosia hefyd yn meddu ar dystysgrifau mewn Seicotherapi gan Spectrum Therapy, ac yn 2018 cwblhaodd Zosia MA mewn Ymarfer Creadigol, Ymarfer Proffesiynol Dawns yn Trinity Laban/Independent Dance. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd ac mae'n ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn athrawes gwaith byrfyfyr a choreograffi yn Rubicon Dance ac yn Gydlynydd Rhaglennu yn Groundwork. Sefydlwyd Joon Dance, cwmni Zosia yn Sir Benfro, yn 2008 gyda Theatr Torch. Mae'n cyfuno dawnsio cymunedol cynhwysol ag ymarfer perfformio proffesiynol.

Cyrsiau Preswyl 2019

Uno gwyddoniaeth a dawns i archwilio sut mae microsgopeg optegol yn cwrdd â symudiad. Bydd Jack yn cydweithio â’r Athro Paola Borri o Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd cyfansoddwr R. SEILIOGA o Turnstile Music, i gyfieithu ymchwil ynghylch delweddu aml-ffoton i goregraffi fel rhan o’u prosiect newydd OPTO NANO.

Hyfforddodd Jack yng Nghonservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban ac mae'n gweithio fel coreograffydd annibynnol, gan ganolbwyntio ar y man cyfarfod rhwng ymchwil academaidd a chreadigol. Mae wedi perfformio gwaith gan goreograffwyr gan gynnwys Matthias Sperling, Anna Williams a Wayne McGregor yn ogystal â chysgodi gwahanol artistiaid a chwmnïau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Henri Oguike, Theatr Dawns yr Alban, Rafael Bonachela, Ben Wright, Skånes Dansteater a Chwmni Dawns Sydney. Mae Jack wedi creu gwaith ar gomisiwn i nifer o gwmnïau a phrifysgolion yn ogystal â datblygu a theithio coreograffi gyda'i grŵp ei hun trwy gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru. Yn ogystal â'i waith fel coreograffydd, mae Jack wedi dysgu dosbarthiadau a gweithdai gyda chwmnïau a sefydliadau ledled y DU, yn ogystal â bod yn llysgennad dawns i CDCCymru. 

Llun gan: Dougal Rose

Jack Philp Headshot
Shakeera Ahmun Headshot

Cyrsiau Preswyl 2019

Ar gyfer y cyfnod preswyl hwn, rwyf eisiau datblygu fy syniadau ymhellach ac archwilio themâu cymuned ac uniad trwy symudiad a chelf weledol. Wedi'i ysbrydoli gan fy magwraeth ym mhair diwylliannol Butetown. Rwyf eisiau rhannu naws o gynhesrwydd ac agosatrwydd. 

Wedi'i geni yng Nghaerdydd, dechreuodd Shakeera ei hyfforddiant dawns yng Nghanolfan Rubicon Dance yng Nghaerdydd pan oedd hi'n 19 oed. Graddiodd o Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain yn 2014 lle bu ynghlwm â gwaith gan Sasha Waltz, William Forsythe a Tony Adigun. Yn ystod ei hyfforddiant bu hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda Sefydliad y Celfyddydau California.

Ers graddio, mae Shakeera wedi bod yn artist dawns llawrydd yng Nghaerdydd ac wedi perfformio i Lwyfan Dawns Cymru ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a'r Tŷ Dawns. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel artist dawns a gweledol llawrydd yng Nghaerdydd.