Dance for Parkinsons volunteer and participant

Darganfod

Gweithdai, dosbarthiadau dawns, sgyrsiau ar ôl sioeau neu ein gwylio ni’n ymarfer. Ewch i ddarganfod sut y gallwch ymuno â ni ar daith, yn ein cartref yn y Tŷ Dawns neu yn ein cymunedau.

 

Ewch i'n Hwb Digidol am Becynnau Addysg ac adnoddau CPD ar gyfer dawnswyr, yn ogystal â dosbarthiadau ar-lein i'w cynnal yn y cartref, mewn ardaloedd cymunedol, ac yn yr ystafell ddosbarth. 

Post show talk after a performance of Tundra

Gweld

Ar daith ac yn y Tŷ Dawns mae gennym amrywiaeth o weithgareddau i chi eu harsylwi.

I ddarganfod mwy am Ymarferion Agored, Dosbarth Gwylio Dawns a Sgyrsiau Ar Ôl y Sioe.

Discover Dance performance, dancer stretching out with audience

Gwneud

Dysgwch pa weithgareddau rydyn ni’n eu rhedeg ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cadw’n ffit ac yn iach i’r rhai hynny sydd eisiau datblygu gyrfa mewn dawns.
matteo teaching

Dysgu

Darganfod y ffyrdd gwahanol y gallwch DDYSGU am ddawns