Gweld | National Dance Company Wales
Post show talk after a performance of Tundra

Gweld

Ar daith ac yn y Tŷ Dawns mae gennym amrywiaeth o weithgareddau i chi eu harsylwi.

I ddarganfod mwy am Ymarferion Agored, Dosbarth Gwylio Dawns a Sgyrsiau Ar Ôl y Sioe.

Beth rydym ni’n ei wneud

Bydd arbenigwyr mewn dawns a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i greu a phrofi ffyrdd newydd o wneud profiadau dawns gan ddefnyddio technolegau realiti haenog.
Eisiau gwybod mwy am sut yr ydym yn creu ac yn gwneud dawns? Rydym yn agor drysau ein hystafell ymarfer felly gallwch gael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd yn y stiwdio.