Post show talk after a performance of Tundra

Gweld

Ar daith ac yn y Tŷ Dawns mae gennym amrywiaeth o weithgareddau i chi eu harsylwi.

I ddarganfod mwy am Ymarferion Agored, Dosbarth Gwylio Dawns a Sgyrsiau Ar Ôl y Sioe.

Beth rydym ni’n ei wneud

Awst - Tachwedd

Prosiect ffilm digidol newydd yw Plethu/Weave, sy’n paru dawnswyr o CDCCymru a’r sector annibynnol gyda beirdd a gomisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru er mwyn creu perfformiadau unigol byw yn ystod y cyfnod clo.

Ym mis Medi 2019, CDCCymru oedd un o 23 o sefydliadau i dderbyn cyllid gan Clwstwr; rhaglen pum mlynedd i greu gwasanaethau a phrofiadau digidol ar gyfer y sgrin.
Eisiau gwybod mwy am sut yr ydym yn creu ac yn gwneud dawns? Rydym yn agor drysau ein hystafell ymarfer felly gallwch gael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd yn y stiwdio.