Dance for Parkinson's ballet pose
CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns ar gyfer Parkinson’s

Mae Dawns ar gyfer Parkinson’s yn cynnig cyfle unigryw i bobl gyda Parkinson’s yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns o ansawdd uchel yn amgylchedd proffesiynol y stiwdio dawns.

Yn seiliedig ar repertoire clasurol a chyfoes English National Ballet, mae’r dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson’s yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i gyfranogwyr ddarganfod themâu, coreograffi a cherddoriaeth y sioeau bale.

Mae wedi’i brofi fod y rhaglen hon yn cefnogi pobl gyda Parkinson’s i ddatblygu hyder a chryfder, wrth liniaru symptomau bob dydd rhai cyfranogwyr dros dro. Mae dosbarthiadau’n fynegiannol, yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid o gyfyngiadau corfforol a chymdeithasol dioddef o Parkinson’s.

Hefyd darperir lluniaeth yn ein lolfa ar ôl y sesiwn i’r rhai fyddai’n hoffi aros.
 

Adolygiadau

"Mae’n gwneud imi deimlo y galla i ymdopi’n well, galla i gerdded yn well...does dim moddion gwell na hyn. Dwi’n dod i mewn yn teimlo fel hen wraig fach, ond dwi’n gadael yn teimlo’n eithaf tal.“

-Angela Harrison, Cyfranogwr

“…y cwbl maen nhw ei angen yw hyder ynddyn nhw’u hunain i deimlo y gallan nhw roi cynnig ar symudiadau gwahanol – rhai na fydden nhw wedi bod yn ddigon hyderus i roi cynnig arnyn nhw o’r blaen. Efallai eu bod nhw’n dod i mewn ychydig yn gefngrwm, ond erbyn y diwedd maen nhw’n llawer mwy hyderus ac yn fwy agored.” 

Yvette Wilson, Artist Dawns

“Mae bod yn wirfoddolwr gyda ‘Dawns ar gyfer Parkinson's’ CDCCymru yn brofiad llawen oherwydd y dawnsio, gwneud cysylltiadau, rhannu a  gwrando ar straeon bywyd, cyfrannu, teimlo eich bod yn perthyn, a chwerthin.”

Sally Varrel – Gwirfoddolwr, Dawns ar gyfer Parkinson’s Caerdydd

"Am sesiwn fendigedig a syniad diddorol ar gyfer pawb sy’n gweithio, byw ynteu’n ymwneud â phobl gyda Parkinson's. Rwyf mor falch ‘mod i wedi medru mynychu. Mae wedi fy ysbrydoli i deimlo y buaswn yn hoffi gwneud rhagor gyda dawns yng nghyswllt pobl sy’n byw gyda’r cyflwr hwn."

-Cyfranogwr, Nyrs Parkinson's Arbenigol, Caerdydd, 2012

“Fe wnes fwynhau bob wythnos, rwyf yn sicr ei fod yn helpu gyda bywyd bob dydd, rydym yn gadael yn teimlo’n hapus.”

-Cyfranogwr, Caerdydd

Galeri
dancing holding hands
bar work dance for parkinson's
Group dancing Dance for Parkinson's

English National Ballet Logo

Mae'r rhaglen hon mewn partneriaeth â Bale Cenedlaethol Lloegr.

Mae rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson’s Bale Cenedlaethol Lloegr wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn Llundain, yn ogystal ag yn genedlaethol mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, DanceEast yn Ipswich, MDI yn Lerpwl a Chyngor Dinas Rhydychen.

Rydym yn falch o fod yn rhan o aelodau Dance for PD, i gefnogi Partneriaeth a Phobl yn Dawnsio gan Dawns ar gyfer Parkinson’s ac i gael cysylltiad â Parkinson’s UK.

Mae rhaglen genedlaethol Dawns ar gyfer Parkinson’s ENB yn mwynhau cysylltiadau agos gyda Parkinson’s UK a’r Gymdeithas Clefyd Parkinson’s Ewropeaidd EPDA.

Astudiaeth Prifysgol Roehampton

Caerdydd : Dydd Iau 2-3.15pm (tymhorol)

Ty Dawns

Canolfan Mileniwm Cymru

Caerdydd 

CF10 4PH

Pris: £3.50

 

Coed Duon : Dydd Mercher 10-11am (tymhorol)

Sefydliad Glowyr Coed Duon

Stryd Fawr

Coed Duon

NP12 1AA

Pris: £3.50

The Hodge Foundation logo
Western Power Distribution logo
Blackwood Miners Institute Logo
Western Power Distribution logo
Blackwood Miners Institute Logo

Mae Western Power Distribution yn falch o gefnogi Dance for Parkinson’s. Os ydych yn byw gyda’r cyflwr hwn, rydych yn gymwys i ymuno â Chofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth AM DDIM, WPD. Bydd cofrestru yn:

  • Rhoi rhif uniongyrchol i chi i’w ffonio os bydd toriad i’r pŵer er mwyn i chi allu cysylltu â ni’n syth
  • Gadael i chi gael gafael ar gymorth arbenigol, os oes angen, drwy’r British Red Cross
  • Sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth am doriadau arfaethedig i’ch cyflenwad trydan
  • Eich diweddaru, gymaint ag sy’n bosibl, os bydd toriad pŵer heb ei gynllunio

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services