Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 | National Dance Company Wales
National Youth Dance Wales dancer with arm punched forward
CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Yn 2019, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddi trylwyr dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf dawnus ac ymroddedig Cymru.

Gyda rhaglen unigryw sydd wedi ei dyfeisio’n arbennig gan Gyfarwyddwr Artistig CDCCymru, Fearghus O’Conchuir, bydd gweithgarwch eleni’n darparu hyfforddiant o’r radd flaenaf i aelodau DGIC 2019, cipolwg ar fywyd fel dawnsiwr proffesiynol a chyfle i greu a pherfformio gwaith newydd. Tra’n gweithio yn Nhŷ Dawns, cei ymgolli mewn amgylchedd proffesiynol, a phrofi gweithio gyda rhai o’r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU, a thu hwnt, heddiw.

Eswyl, cysyllta gyda CCIC ar 029 2063 6466, ymweld â www.nyaw.org.uk neu ebostia jamiejenkins@nyaw.org.uk