National Youth Dance Wales dancer with arm punched forward
CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Yn 2019, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddi trylwyr dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf dawnus ac ymroddedig Cymru.

Gyda rhaglen unigryw sydd wedi ei dyfeisio’n arbennig gan Gyfarwyddwr Artistig CDCCymru, Fearghus O’Conchuir, bydd gweithgarwch eleni’n darparu hyfforddiant o’r radd flaenaf i aelodau DGIC 2019, cipolwg ar fywyd fel dawnsiwr proffesiynol a chyfle i greu a pherfformio gwaith newydd. Tra’n gweithio yn Nhŷ Dawns, cei ymgolli mewn amgylchedd proffesiynol, a phrofi gweithio gyda rhai o’r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU, a thu hwnt, heddiw.

Eswyl, cysyllta gyda CCIC ar 029 2063 6466, ymweld â www.nyaw.org.uk neu ebostia jamiejenkins@nyaw.org.uk