Dyddiau Dawns | National Dance Company Wales
Dance Days Image
CDCCymru yn Cyflwyno

Dyddiau Dawns

Oedran 7-16

7-16 oed. Mae Diwrnodau Dawns yn gyfle i gymryd rhan a chreu rhai o’r eiliadau sy’n cael eu perfformio gan CDCCymru. 

P’un a ydych chi’n ddechreuwr pur neu’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau eisoes, mae’r dosbarthiadau creadigol a rhyngweithiol hyn yn ffordd berffaith i ddysgu rhai o’n symudiadau.

 

Beth sy’n Digwydd?

- Sesiwn gynhesu egnïol i baratoi’r corff

- Darganfod ac archwilio themâu ein sioeau

- Dysgu a chreu eich coreograffi gwreiddiol eich hun

- Ar gyfer grwpiau hŷn, dysgu rhywfaint o'r coreograffi o'r darnau.

- Profwch ddiwrnod yn union fel Dawnsiwr CDCCymru!

Young Dancers

Rydym yn cynnal dosbarthiadau ar ddwy lefel.

7-11 oed (10.00am – 1.00pm)

12-18 oed (2.00pm - 5.00pm)

 
Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i 
guy@ndcwales.co.uk/029 2063 5600

Atalaÿ gan Mario Bermudez Gil

Tŵr gwylio yw Atalaÿ lle gellir gweld gwledydd pell i ffwrdd o bedwar pwynt; dawns heintus gyda dylanwad cynnes môr y Canoldir.

Atalay dust in the air with lights shining down at the back
Green Background, dancer with leg in the air

The Green House gan Caroline Finn

Mae Caroline Finn yn ein harwain ar daith hiraethus, gan ofyn i ni edrych i mewn i’r Green House. Ar set deledu od, mae'r cymeriadau’n canfod y ffin denau rhwng ffantasi a realiti.