Fearghus Ó Conchúir | National Dance Company Wales
Fearghus Ó Conchúir

Fearghus Ó Conchúir

Cyfarwyddwr Artistig

Cafodd Fearghus ei eni a'i fagu yn Iwerddon ac mae ei waith coreograffi wedi ei weld yn helaeth yn y DU, ledled Ewrop, yr Unol Daleithiau a Tsieina; mae wedi cydweithio gyda pherfformwyr, cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr a chynllunwyr sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae hefyd wedi gweithio fel athro dawns i gwmnïau megis Adventures in Motion Pictures, Arc Dance, Cwmni a Bale Preljocaj, yn ogystal â bod yn ddarlithydd ar gyrsiau hyfforddi proffesiynol yn LCDS, Prifysgol Middlesex a'r London Studio Centre. Mae ganddo brofiad artistig helaeth ac mae wedi datblygu rhwydwaith rhyngwladol o gydweithwyr creadigol a phartneriaid o fewn y byd dawns ac yn ehangach. Mae gweithio gyda chymunedau amrywiol yn bwysig iawn iddo ac mae wedi datblygu prosiectau dawns mewn cymunedau LGBT a ffoaduriaid, gyda dawnswyr dros 50 oed, a chyda'r cwmni dawns integredig Gwyddelig, Croí Glan.

Yn ogystal â bod yn Gymrawd ar Raglen Arweinyddiaeth Clore, mae gan Fearghus brofiad helaeth o weithio fel hwylusydd, hyfforddwr a chyfrannwr i Raglen Arweinyddiaeth Clore, wedi iddo gyfrannu at gyflwyno ei Chyrsiau. Rwyf wedi bod yn ymddiriedolwr Project Arts Centre, Create, Dance Ireland a Digital Dance. Rwy’n Ddirprwy Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Iwerddon.