Gwanwyn 2020 | National Dance Company Wales
Nigel Charnock jumping in the air on a black background
CDCCymru yn Cyflwyno

Gwanwyn 2020

Chwefror - Mai 2020

Gan gydnabod ein bod yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, mae taith y gwanwyn yn 2020 yn dwyn ynghyd gwaith sy'n archwilio fersiynau gwahanol o gymuned.

Bydd CDCCymru yn cyflwyno gwaith newydd gan y coreograffydd Alexandra Waierstall. Mae'n enwog am ei harddull cain a disglair sy'n symud grwpiau o ddawnswyr gydag ymdeimlad cryf o gerddoriaeth a chorfforoldeb barddonol.

Bydd Rygbi gan Gyfarwyddwr Artistig CDCCymru Fearghus Ó Conchúir yn fersiwn wedi'i haddasu o'i ddarn awyr agored hirach sy'n dathlu nifer y bobl mae'n ei gymryd i wneud tîm effeithiol; ac yn amlygu gobeithion, breuddwydion, gogoniant ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.

Mae Lunatic gan Nigel Charnock yn adfywiad o un o hoff ddarnau dawns CDCCymru. Mae Lunatic yn cymryd hen arddull a cherddoriaeth y 1930au ac yn ei hyrddio at ddiwylliant a chymeriad pop y 1990au. Cafodd Lunatic ei greu yn 2009 gan un o goreograffwyr mwyaf dylanwadol Prydain ac mae wedi'i yrru gan gwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth sy'n parhau i fod mor berthnasol ar gyfer 2020 ag yr oedd bryd hynny.