Workshop in schools in Shrewsbury
CDCCymru yn Cyflwyno

Gweithdai Dawns

Mae ein gweithdai dawns yn ddelfrydol ar gyfer pob oedran fel ffordd hwyliog a difyr i ddatblygu hyder, cyfathrebu, creadigrwydd, meddwl yn feirniadol a gwella ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

Gall ein gweithdai gael eu teilwra at anghenion, galluoedd, oedran a diddordeb eich grwpiau a gellir eu darparu yn eich ysgol neu leoliad o ddewis. Gallwn gynnal gweithdai ar gyfer hyd at 90 munud a’u gwneud yn  unigryw ar gyfer anghenion eich grwpiau. Mae ein gweithdy safonol yn cynnwys:

  • Sesiwn cynhesu sydd yn berthnasol i lefel y cwricwlwm neu faes astudio neu ddiddordeb.
  • Dysgu darn o ddawns.
  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r dawnswyr - gofyn cwestiynau, a dysgu mwy am ddawn
  • Mae'r gweithdy yn gysylltiedig â themâu'r repertoire presennol.

Mae’r gweithdai dan arweiniad dawnswyr proffesiynol, medrus cwmni NDCCymru.

Mae prisiau gweithdy yn dechrau o £75+VAT gan ddibynnu ar hyd y gweithdy.

 

Cost ac Archebu:

Gall gweithdai gael eu teilwra i anghenion eich grwpiau a gall bara rhwng 60-90 munud, neu fwy a gellir eu darparu yn eich ysgol neu eich lleoliad o ddewis.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu cysylltwch ar 029 2063 5600         E-bost: sarah@ndcwales.co.uk

 

 

Adolygiadau

"The workshop was fab! Staff were really pleased at the way Elena and Oliver engaged with the pupils, particularly our resource base pupils. More boys participated enthusiastically in the workshop than potentially they would in a standard dance lesson which for us is a huge thumbs up! It was a definite success and the pupils were so excited to go home and tell/show parents the skills they had learned. Please pass on our thanks to both, the pupils loved them and want to know when they are returning for lesson number two."
 

Pentrebane Primary School, Cardiff

“The children loved the workshop and loved the fact that they knew part of the dance that was to be performed. They enjoyed performing their dances and really worked hard. The performance we thought was spectacular! The children were mesmerised throughout. It really inspired the children, so much so that we are going to develop the work they did in the workshop to create our own version to perform to the rest of the school. Thanks again for a lovely experience.”

Whitestone Primary School, Swansea

"I had some wonderful feedback from the class teachers concerned. All were delighted with the group behaviour management. We were especially happy that our boys were enjoying the session too -it’s been hard trying to get them into dance club. Our deputy head commented that she now felt a bit more confident teaching dance as part of PE."

Allensbank Primary School - Cardiff

Galeri
School workshop child running
school workshop boy dancing
school workshop boy dancing
Community group, young dancer moving across the room