Hwb Digidol | National Dance Company Wales
Folu wearing a VR headset

Hwb Digidol

Ein cartref ar gyfer dawns ddigidol. Cysylltwch â ni o unrhyw le yn y byd ar gyfer perfformiadau, dosbarthiadau ac adnoddau rhithwir.

Dydd Llun - #KinArLein - Dosbarthiadau dawns i oedolion i gynyddu symudedd a symudiad rhwydd, yn addas ar gyfer bob lefel.   Dydd Mawrth - 'Ymadroddion ar gyfer Mannau Bach' gwyliwch ein hymadrodd ac anfonwch eich ymateb drwy fideo.   Dydd Mercher - #KinIBlant - dosbarthiadau dawns yn llawn hwyl i blant 7+ oed, yn seiliedig ar ddarnau dawns CDCCymru y gallwch eu gwylio ar-lein.   Dydd Iau #GwylioGydanGilydd - partïon gwylio wythnosol yn dangos rhai o'n hoff ddarnau dawns, gan ddilyn gyda sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag artistiaid.

test

Gwylio Gyda’n Gilydd

Gwyliwch rai o’n darnau dawns mwyaf poblogaidd, yn ogystal â rhai darnau arbennig a grëwyd ar gyfer ffilm. Dyma gyfle i weld y darnau yn ogystal â dysgu mwy am sut y crëwyd nhw. 

4 people looking at a notebook, 1 wearing a VR headset

Creu Gyda’n Gilydd

Mae creu, arloesedd ac ysbrydoliaeth yn rhan o ddawns. Yma, byddwch yn dod o hyd i fideos a heriau y gellir ymateb yn greadigol iddynt, prosiectau digidol rydym wedi bod ynghlwm â nhw a chomisiynau ar gyfer y sector dawns yng Nghymru. 

test

Dawnsio Gyda’n Gilydd

#KINKids a #KINCommunity

Cyfres o wersi dawns ar-lein, gyda ffocws ar wersi creadigol i blant a gwersi i oedolion sydd eisiau gwella eu symudedd. Byddwch hefyd yn gweld dolenni at wersi dawns eraill sydd ar gael ar-lein.

a group in a circle

DYSGU GYDA’N GILYDD

Gallwch ddod o hyd i’n Pecynnau Addysgiadol ac adnoddau CPD i ddawnswyr yma, yn ogystal â dosbarthiadau ar-lein i’w gwneud yn eich cartref, amgylchedd cymunedol a’r dosbarth.