Kin Connected logo

Beth Sydd Ymlaen

Yn cyflwyno: KiN: Ar-lein Bwriad ein taith Kin oedd helpu i ddweud straeon cymunedau a dod â ffrindiau, teuluoedd, grwpiau a llwythi ynghyd.

Mae KIN Ar-lein yn gwneud hynny mewn man digidol.
Mae'n cynnwys 4 grŵp:

Gwylio Gyda’n Gilydd
Dawnsio Gyda’n Gilydd
Creu Gyda’n Gilydd
Dysgu Gyda’n Gilydd

Gyda chynnwys ar gyfer Oedolion, Plant, a dawnswyr Proffesiynol oll. 

Hwb Digidol

DEWCH I SYMUD! Ysgol Haf Genedlaethol i ddawnswyr rhwng 8-17 oed
O 12-14 Awst


Mae chwech o sefydliadau dawns mwyaf blaenllaw y DU (yn cynnwys ni!) wedi dod at ei gilydd i gyflwyno Ysgol Haf na fyddai wedi bod yn bosib yn y gorffennol.

Gweithdai gan CDCCymru, The Place London, DanceEast, DanceXChange, Pavilion Dance South West a Theatr Phoenix Dance!

Learn more here

Let's Move Logo

ZOOTV
17-22 Awst

Rydym wedi gwirioni gyda rhestr ZOO TV newydd, Zoo Venues.  
Gan na ellir cynnal #GŵylCaeredin eleni, maent yn dod â'r dawnsfeydd gorau i chi dros dri diwrnod o weithiau byw a gweithiau wedi'u recordio ymlaen llaw gan gynnwys ein perfformiad o Tundra gan Marcos Morau.

Darllen Rhagor

zoo tv logo

Plethu / Weave
Awst - Tachwedd


Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi enwau’r beirdd a’r artistiaid dawns annibynnol sydd yn ymuno â dawnswyr CDCCymru fel rhan o Plethu/Weave, cywaith newydd sy’n creu 8 ffilm traws-gelfyddyd byr.

Darllen Rhagor

images of the poets and dancers involved in Plethu

AmGen
Trwy Awst

Bwriad AmGen yw sicrhau bod elfennau o’r Eisteddfod ar gael i bobl eu mwynhau yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Bydd AmGen yn dangos Rygbi: Annwyl i Mi by Fearghus Ó Conchúir a Plethu / Weave


Darllen Rhagor

Amgen Logo

Laboratori 
14 Medi - 9th Hydref

Yr hydref hwn, bydd CDCCymru yn cynnal ein hail raglen Laboratori, gan ddod â choreograffwyr annibynnol sefydledig ac sy'n dod i'r amlwg, dawnswyr CDCCymru a grŵp o Fentoriaid eithriadol at ei gilydd, gyda phob un ohonynt yn arbenigwyr ac yn arloeswyr ym maes dawns gyfoes.
 

Dysgu mwy neu wneud cais yma

a choreographer talking to two dancers