Kin Connected logo

Beth Sydd Ymlaen

Yn cyflwyno: KiN: Ar-lein Bwriad ein taith Kin oedd helpu i ddweud straeon cymunedau a dod â ffrindiau, teuluoedd, grwpiau a llwythi ynghyd.

Mae KIN Ar-lein yn gwneud hynny mewn man digidol.
Mae'n cynnwys 4 grŵp:

Gwylio Gyda’n Gilydd
Dawnsio Gyda’n Gilydd
Creu Gyda’n Gilydd
Dysgu Gyda’n Gilydd

Gyda chynnwys ar gyfer Oedolion, Plant, a dawnswyr Proffesiynol oll. 

Hwb Digidol

Dawns ar gyfer Parkinson's
Dyddiau Iau 1.15yh-2.45yh 

 

Rydym bellach yn cynnal dosbarthiadau ar-lein, drwy raglen a elwir yn Zoom, y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref yn defnyddio gliniadur, llechen neu deledu clyfar. Mae dosbarthiadau yn para 90 munud, a bydd angen cadair arnoch.

Cynhelir dosbarthiadau rhwng 1.15-2.45pm ar ddydd Iau ac maent yn costio £3.50

archebwch yma

dancers with Parkinson's dancing from a seated position with hands in air and smiles on faces

Plethu / Weave
Awst - Tachwedd


Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi enwau’r beirdd a’r artistiaid dawns annibynnol sydd yn ymuno â dawnswyr CDCCymru fel rhan o Plethu/Weave, cywaith newydd sy’n creu 8 ffilm traws-gelfyddyd byr.

Darllen Rhagor

images of the poets and dancers involved in Plethu

Cofiwch y Dyddiad
17 Tachwedd
9.45am - 3.15pm

Ardal Agored – dim agenda, dim cynlluniau, dim ffiniau... Rydych chi’n penderfynu’r drafodaeth.

Mae Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a CDCCymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar y cyd am ddawns yng Nghymru.

Mae digwyddiadau Ardal Agored yn ardaloedd i drafod a datrys problemau gyda’i gilydd, gydag agenda sydd wedi ei gosod mewn amser real ar ddydd y digwyddiad gan y rheiny sy’n mynychu’r digwyddiad.

Byddwn yn ceisio trafod un cwestiwn:
Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy ar gyfer dawns yng Nghymru?

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sydd â rhan mewn dawns yng Nghymru, boed fel artist dawns, hyrwyddwr, asiantaeth neu academydd. 

Rydym yn croesawu gweithwyr llawrydd, y rhai sy’n cynnal hobïau, pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau celfyddydol, a sefydliadau dawns a ariennir yn gyhoeddus ac yn breifat.

I gofrestru eich diddordeb, cyflwynwch eich manylion yma. Byddwch yn derbyn manylion archebu cyn gynted ag y byddant ar gael.

10 dancers in casual clothes sit in a circle avidly discussing something with a male and a famale choreographer - they're in a black floored dance studio

Sut i Ddilyn Gyrfa Dawns yng Nghymru
Cefn Llwyfan: Eisteddfod yr Urdd

6yh
18 Tachwedd

Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Catherine Young o Dawns i Bawb yn sgwrsio efo Angharad Harrop, Osian Meilir a dawnswyr llwyddiannus o Gymru i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Cofrestru yma

young people dancing