Kin Connected logo

Beth Sydd Ymlaen

Yn cyflwyno: KiN: Ar-lein Bwriad ein taith Kin oedd helpu i ddweud straeon cymunedau a dod â ffrindiau, teuluoedd, grwpiau a llwythi ynghyd.

Mae KIN Ar-lein yn gwneud hynny mewn man digidol.
Mae'n cynnwys 4 grŵp:

Gwylio Gyda’n Gilydd
Dawnsio Gyda’n Gilydd
Creu Gyda’n Gilydd
Dysgu Gyda’n Gilydd

Gyda chynnwys ar gyfer Oedolion, Plant, a dawnswyr Proffesiynol oll. 

Hwb Digidol

Dawns ar gyfer Parkinson's
Dyddiau Iau 1.15yh-2.45yh 

 

Rydym bellach yn cynnal dosbarthiadau ar-lein, drwy raglen a elwir yn Zoom, y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref yn defnyddio gliniadur, llechen neu deledu clyfar. Mae dosbarthiadau yn para 90 munud, a bydd angen cadair arnoch.

Cynhelir dosbarthiadau rhwng 1.15-2.45pm ar ddydd Iau ac maent yn costio £3.50

archebwch yma

dancers with Parkinson's dancing from a seated position with hands in air and smiles on faces