4 people looking at a notebook, 1 wearing a VR headset

Creu Gyda’n Gilydd

Mae creu, arloesedd ac ysbrydoliaeth yn rhan o ddawns. Yma, byddwch yn dod o hyd i fideos a heriau y gellir ymateb yn greadigol iddynt, prosiectau digidol rydym wedi bod ynghlwm â nhw a chomisiynau ar gyfer y sector dawns yng Nghymru. 

 

17 Tachwedd 9.45am-3.15pm

Mae Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a CDCCymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar y cyd am ddawns yng Nghymru.

Mae digwyddiadau Ardal Agored yn ardaloedd i drafod a datrys problemau gyda’n gilydd, gydag agenda sy'n cael ei gosod mewn amser real ar ddiwrnod y digwyddiad gan y rheiny sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad.

Dysgwch ddilyniant byr gydag ‘Ymadroddion mewn Mannau Bach’, yn seiliedig ar thema y byddem yn ei hanfon ymlaen atoch chi i’w datblygu yn eich ffordd unigryw!