a group in a circle

DYSGU GYDA’N GILYDD

Gallwch ddod o hyd i’n Pecynnau Addysgiadol ac adnoddau CPD i ddawnswyr yma, yn ogystal â dosbarthiadau ar-lein i’w gwneud yn eich cartref, amgylchedd cymunedol a’r dosbarth.

12-14 August

DEWCH I SYMUD! Ysgol Haf Genedlaethol i ddawnswyr rhwng 8-17 oed. Mae chwech o sefydliadau dawns mwyaf blaenllaw y DU (yn cynnwys ni!) wedi dod at ei gilydd i gyflwyno Ysgol Haf na fyddai wedi bod yn bosib yn y gorffennol.

Yn y pecyn hwn, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o weithgareddau dawns diddorol i'r holl deulu, i'w mwynhau gyda'ch gilydd, dewch i ddawnsio!

Dosbarthiadau creadigol i blant yn seiliedig ar ddarnau a berfformir gan CDCCymru.

Learn more about Tundra by Marcos Morau. You can watch the full performance, then use our resources to research history, geography and more.