Ioga Bore | National Dance Company Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Ioga Bore

Dydd Mawrth

Bob wythnos

Mae dosbarthiadau yn agored i bawb ac yn cael eu cynnal yn y Tŷ Dawns

Oedran 16 +
Athro: Tori Yang
Dydd Mawrth 8:00am-8.45am
£5.00

Peidiwch â cholli’r cyfle i brynu pas am fis ym mis mAWRTH! £20 am 4 wythnos o ddosbarthiadau.

 

Yn addas ar gyfer: Cynlluniwyd y dosbarth hwn i wella iechyd corfforol a meddyliol a lles ar gyfer yr holl fyfyrwyr. Mae’n ddosbarth sylfaenol, sy’n canolbwyntio ar dechneg, gydag addasiadau ac opsiynau anoddach, i weddu i amrywiaeth o alluoedd a chyrff, gan gynnwys y rhai hynny gydag anafiadau.  Mae’r dosbarth hwn yn addas i ddysgwyr gyda phrofiad cyfyngedig ac mae wedi’i ddylunio i deimlo’n gartrefol yn ddiogel i ymarfer ioga yn rheolaidd. Mae'n cyflwyno ystod eang o arddulliau ac arferion ioga gwahanol.  Mae'n cyflwyno ystod eang o arddulliau ac arferion ioga gwahanol. Er bod y ffocws ar ymarfer corfforol (asana), mae hefyd pwyslais cryf ar anadlu (pranayama) ac ymlacio.

Beth i’w wisgo: Dillad cyfforddus y gallwch symud ynddyn nhw; gwnewch yn siŵr nad yw unrhyw drowsus llac yn dod dan y ffêr. Gellir ei wneud yn droednoeth neu mewn sanau ioga (ni chaniateir esgidiau ymarfer yn y stiwdio). Cofiwch ddod â haenau i gadw’r cyhyrau yn gynnes.

Beth i ddod gyda chi: Dŵr a mat ioga os hoffech chi ddefnyddio eich mat eich hun (bydd rhai matiau ar gael i’w defnyddio yn y stiwdios).

Tori Lang

Fe wnaeth Tori ddechrau ymarfer ioga i ddechrau dros 20 mlynedd yn ôl ac mae wedi bod yn addysgu ioga ers 2007. Fel llawer o bobl, cafodd ei denu at ioga i ddechrau i wella ‘cefn drwg’, i wella osgo a lles cyffredinol. Syrthiodd mewn cariad gyda’r ymarfer.

Mae ganddi British Wheel of Yoga Teaching Diploma 500 awr, yn ogystal â hyfforddiant ychwanegol mewn therapi ioga, a’r rhaglen ‘Ioga ar gyfer Cefnau Iach’. Mae hi wedi astudio gyda rhai o’r athrawon gorau yn y DU ac yn rhyngwladol, ac mae’n Gynrychiolydd Ardal ar gyfer y British Wheel of Yoga ac yn Gydlynydd ar gyfer Rhwydwaith Athrawon Ioga Caerdydd.

Mae hi’n defnyddio technegau Yin, Iyengar, dynamic vinyasa flow, restorative, vini a therapiwtig, gan bwysleisio’n aml sut y gallai ioga fod o fudd i bobl sy’n mwynhau chwaraeon a gweithgareddau eraill.  Ei dull yw os yw hi’n credu ei fod yn ddefnyddiol ac yn briodol, yna bydd yn ei addysgu!

Gall ein dosbarthiadau fod yn brysur iawn, felly argymhellwn i chi archebu ar-lein ymlaen llaw i sicrhau eich lle.

1. Talu wrth fynd – archebu lle yn wythnosol.

2. Archebwch docyn dosbarth ar gyfer y mis nesaf. Bydd hyn yn sicrhau lle i chi yn y dosbarth bob wythnos.

 

Gallwch hefyd dalu gydag arian parod wrth y drws cyn i’r dosbarth ddechrau ond ni allwn sicrhau lle i chi.

Yn digwydd
Caerdydd
Ty Dawns
Bob Dydd Mawrth, 8:00