Kin | National Dance Company Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Kin

Chwefror - Mai 2020

Dawns sy'n ein cysylltu ni yw KIN

Mae'n dod â phobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau ynghyd.

Mae CDCCymru yn perfformio gwaith am farddoniaeth, chwaraeon a hunaniaeth ar draws tri darn pwerus o ddawns.

 

Mae Lanatic gan Nigel Charnock yn cynnig cyffro llawn egni. Yn llawn hwyl, yn berthnasol ac yn gyfareddol. Mae’n cyfuno ffasiwn a cherddoriaeth fintej (megis Moonlight Serenade gan Glen Miller) gyda diwylliant pop y 90au.

 

“Mae'r darn yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan y 1950au gyda gwisgoedd wedi’u hysbrydoli gan y ddegawd hynod ddiddorol hwnnw ychydig ar ôl y rhyfel, a oedd yn llawn gobaith nas gwireddwyd o amseroedd gwell a ffyniant."

                                                                    Nigel Charnock

 

Ysbrydolwyd Lunatic gan gwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth, ac fe’i crëwyd gyntaf ar gyfer CDCCymru 10 mlynedd yn ôl: mae wedi cael ei adfywio oherwydd ei bod yn amlwg bod angen i’r byd brofi dawns fel hyn eto.

 

Mae 2067: Time and Time and Time yn gain.

 

Mae’r dawnswyr yn datgelu cerdd drawiadol, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

 

Mae wedi ei goreograffu gan Alexandra Waierstall, a anwyd yn Lloegr, a fagwyd yng Nghyprus ac sydd bellach yn byw yn yr Almaen. Mae Waierstall yn creu gwaith sy'n symud grwpiau o gyrff sydd ag ymdeimlad cryf o gerddoroldeb a chorfforolrwydd barddonol; ac yn y gwaith newydd hwn ar gyfer CDCCymru mae’n archwilio syniadau o wahanol fathau o amser a chanfyddiadau o amser.

 

Mae Rygbi: Yma / Here  gan Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig CDCCymru,  yn codi calon: yn llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd y mae chwaraewyr a chefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd.

Cafodd Rygbi ei greu gyda chwaraewyr a chefnogwyr y gêm i wir adlewyrchu’r gamp genedlaethol ac fe’i dangoswyd am y tro cyntaf yn Eisteddfod 2019, ers hynny mae wedi bod ar daith ochr yn ochr â Chwpan Rygbi'r Byd yn Japan yn ogystal ag ar draws Cymru.

 

Mae gan KIN Ganllaw Oed o 12+

e-bostiwch info@ndcwales.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Yn mynd ar daith i
Aberystwyth
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Dydd Llun 24 Chwefror 2020, 19:30
Newcastle
Dance City
Dydd Sadwrn 29 Chwefror 2020, 19:30
Dydd Sul 1 Mawrth 2020, 14:00
Bangor
Pontio
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020, 19:30
Caerdydd
Theatr Sherman
Dydd Gwener 20 Mawrth 2020, 19:30
Dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020, 19:30
Aberhonddu
Theatr Brycheiniog
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020, 19:30
Taunton
The Brewhouse
Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020, 19:30
Abertawe
Canolfan y Celfyddydau Taliesin
Dydd Iau 2 Ebrill 2020, 19:30
Casnewydd
Glan yr Afon
Dydd Mercher 8 Ebrill 2020, 19:30
Llundain
The Place
Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 19:30
Dydd Sadwrn 18 Ebrill 2020, 19:30
Y Drenewydd
Yr Hafren
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020, 19:30
Yr Wyddgrug
Theatr Clwyd
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020, 19:30
Dydd Mercher 29 Ebrill 2020, 19:30
Derby
Derby Theatre
Dydd Mawrth 5 Mai 2020, 19:30

Rhaglen y Daith

Inspired by dreams, nightmares and the moon. "When people look at the word Lunatic they think of madness, so they are prepared for anything that can happen on stage."