Kin | National Dance Company Wales
Nigel Charnock jumping in the air on a black background
CDCCymru yn Cyflwyno

Kin

Fel y byddwch wedi darllen, oherwydd y canllawiau COVID-19 newydd, o'r herwydd ni fydd dyddiadau ein taith KIN  yn mynd yn eu blaenau. Bydd y dyddiadau sy'n dilyn hynny yn cael eu hasesu yn unol â chanllawiau'r llywodraeth yn agosach at yr amser.

I'r rhai ohonoch a oedd eisoes wedi prynu'ch tocynnau ar gyfer KIN, arhoswch i'r lleoliad gysylltu â chi ynghylch statws y tocynnau hynny.

Gofynnwn yn garedig i'r rheiny ohonoch sy'n gallu gwneud hynny, ein cefnogi ni ac elusennau celfyddydol eraill ar yr adeg hon trwy roi pris eich tocyn.

Os ydych mewn sefyllfa I wneud hynny, ystyriwch ddefnyddio ein testun I roi rhif a thestun CDCCymru I roi £5 neu CDCCymru I 70085 roi £10

Dawns sy'n ein cysylltu ni yw KIN

Mae'n dod â phobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau ynghyd.

Mae CDCCymru yn perfformio gwaith am farddoniaeth, chwaraeon a hunaniaeth ar draws tri darn pwerus o ddawns.

 

Mae Lanatic gan Nigel Charnock yn cynnig cyffro llawn egni. Yn llawn hwyl, yn berthnasol ac yn gyfareddol. Mae’n cyfuno ffasiwn a cherddoriaeth fintej (megis Moonlight Serenade gan Glen Miller) gyda diwylliant pop y 90au.

 

“Mae'r darn yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan y 1950au gyda gwisgoedd wedi’u hysbrydoli gan y ddegawd hynod ddiddorol hwnnw ychydig ar ôl y rhyfel, a oedd yn llawn gobaith nas gwireddwyd o amseroedd gwell a ffyniant."

                                                                    Nigel Charnock

 

Ysbrydolwyd Lunatic gan gwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth, ac fe’i crëwyd gyntaf ar gyfer CDCCymru 10 mlynedd yn ôl: mae wedi cael ei adfywio oherwydd ei bod yn amlwg bod angen i’r byd brofi dawns fel hyn eto.

 

Mae 2067: Time and Time and Time yn gain.

 

Mae’r dawnswyr yn datgelu cerdd drawiadol, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

 

Mae wedi ei goreograffu gan Alexandra Waierstall, a anwyd yn Lloegr, a fagwyd yng Nghyprus ac sydd bellach yn byw yn yr Almaen. Mae Waierstall yn creu gwaith sy'n symud grwpiau o gyrff sydd ag ymdeimlad cryf o gerddoroldeb a chorfforolrwydd barddonol; ac yn y gwaith newydd hwn ar gyfer CDCCymru mae’n archwilio syniadau o wahanol fathau o amser a chanfyddiadau o amser.

 

Mae Rygbi: Yma / Here  gan Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig CDCCymru,  yn codi calon: yn llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd y mae chwaraewyr a chefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd.

Cafodd Rygbi ei greu gyda chwaraewyr a chefnogwyr y gêm i wir adlewyrchu’r gamp genedlaethol ac fe’i dangoswyd am y tro cyntaf yn Eisteddfod 2019, ers hynny mae wedi bod ar daith ochr yn ochr â Chwpan Rygbi'r Byd yn Japan yn ogystal ag ar draws Cymru.

 

Mae gan KIN Ganllaw Oed o 12+

e-bostiwch info@ndcwales.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Rhaglen y Daith

Inspired by dreams, nightmares and the moon. "When people look at the word Lunatic they think of madness, so they are prepared for anything that can happen on stage."