Luke Ganz headshot, short beard, dark brown hair

Luke Ganz

Llysgennad Dawns - Abertawe

Mae Luke yn raddedig o Conservatoire Cerdd a Dawns, rhaglen EDge Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain ac mae ganddo gymhwyster TAR o Brifysgol Caerdydd.  Yn athro, coreograffwr a dawnsiwr - mae wedi gweithio gydag ystod amrywiol o artistiaid a choreograffwyr ym maes perfformio ac mewn rolau dysgu gan gynnwys, Hofesh Shechter, Hannah Bruce & Co, Errol White, Dog Kennel Hill, Maya Levy, Yael Flexer, Ben Wright, Joe Moran, Stacey Spence (Cwmni Trisha Brown) and Charlotte Darbyshire. Fel athro, mae Luke wedi dysgu ar hyd y DU mewn colegau ac ysgolion yn ogystal â dysgu gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, y cynlluniau CAT yn Llundain a'r Sefydliad Mousike ym Mologna. Yn ddiweddar, roedd Luke yn un o'r Mentai Dysgu Dawns 2017/18 mewn rhaglen a gynhaliwyd gan One Dance UK er mwyn datblygu  potensial arwain.  

Ar hyn o bryd, hi yw Cyfarwyddwr Cyd-Artistig Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir yn Abertawe, tiwtor symudiad ar gyfer Theatr Ieuenctid Gorllewin Sir Forgannwg ac Arweinydd Cwricwlwm Ardal yng Ngholeg y Celfyddydau Creadigol Pen-y-bont ar Ogwr.