Marine Tournet | National Dance Company Wales
Marine Tournet

Marine Tournet

Dawnsiwr

Yn wreiddiol o Ffrainc, hyfforddais yn Conservatoires Versailles, Boulogne-Billancourt a Paris, yna treuliais dair blynedd yn Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance yn Llundain. Tra'n hyfforddi perfformiais weithiau gan Wayne McGregor, Gigi Caciuleanu, Zoi Dimitriou a Maciej Kuźmiński ymysg eraill, a chefais interniaethau gyda Chwmni Dawns Emanuel Gat a Chwmni Dawns Dresden Frankfurt. Mae gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn creu a dangoswyd fy ngweithiau fy hun yn y Bonnie Bird Theatre a Théâtre des Abbesses. Ymunais â CDCCymru fel prentis ddawnsiwr yn ystod haf 2017 cyn dychwelyd fel dawnsiwr cwmni.