Noson Dawns Ieuenctid | National Dance Company Wales
Male associate leaning to this side on one leg with arm in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Noson Dawns Ieuenctid

Ar ddydd Sul 8 Rhagfyr, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal Noson Dawns Ieuenctid yn y Tŷ Dawns.

Bydd dau berfformiad am 4pm a 7pm

Bydd gwybodaeth am ymgeisio yn cael ei chyhoeddi ym mis Medi 2019.

Bydd meini prawf ceisiadau yn cael ei rannu er mwyn i grwpiau dawns ieuenctid gydag aelodau 14+ oed ymgeisio i berfformio, asesir ceisiadau drwy ffilm ddawns a bydd panel proffesiynol yna'n gwahodd rhai o'r grwpiau i berfformio.

I gofrestru er mwyn derbyn ffurflen gais cyn gynted ag y mae'n mynd yn fyw, e-bostiwch guy@ndcwales.co.uk i gael eich ychwanegu at y rhestr bostio.