Noson Dawns Ieuenctid | National Dance Company Wales
Male associate leaning to this side on one leg with arm in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Noson Dawns Ieuenctid

Cais ar gyfer Noson Dawns Ieuenctid 2019 - dydd Sul 8 Rhagfyr

Eleni, bydd Noson Dawns Ieuenctid CDCCymru yn archwilio sut mae dawnswyr ifanc yn mynegi gweledigaeth gynhwysol a chyfoes o beth yw Cymru a'r hyn y gall hi fod yn y dyfodol.  Eleni bydd CDCCymru yn gwahodd 5 grŵp i berfformio yn  Noson  Dawns Ieuenctid 2019 ynghyd ag Aelodau Cyswllt CDCCymru, ar gyfer y noson sy'n ymgorffori Dawns Ieuenctid yng Nghymru yn 2019. Cynhelir y perfformiadau ar nos Sul 8 Rhagfyr.

Bydd cyfle i gynrychiolydd o bob cwmni siarad ychydig amdano'i hun a'i ddarn ychydig cyn eu perfformiad. Dylai'r darnau fod rhwng 5-9 munud o hyd. Bydd yna sesiwn holi ac ateb byr hefyd ar ddiwedd y noson lle bydd y gynulleidfa yn gofyn mwy i'r cwmnïau am eu darnau ac am y grwpiau perfformio.

I wneud cais anfonwch ffilm ddawns i Guy O’Donnell, Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogi i'r cyfeiriad e-bost isod. Neu anfonwch ddolen os yw'r ffilm ar-lein yn barod.

Rhaid i'r ceisiadau ddod i law erbyn dydd Gwener 4 Hydref.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod os yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio erbyn dydd Gwener 18 Hydref.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

 

Manylion y  Noson Dawns Ieuenctid

  • Ymarfer Technegol dydd Sadwrn 7 Rhagfyr (Bydd angen i chi fod ar gael drwy'r dydd.  Bydd yr amserlen lawn yn cael ei rhyddhau yn agosach at y digwyddiad yn seiliedig ar ofynion technegol)
  • Ymarfer Gwisgoedd Dydd Sul 8 Rhagfyr 12.00 -3.30pm a  pherfformiadau am 4pm a 7pm.
  • Nifer y grwpiau a fydd yn perfformio: 6
  • Hyd y darnau: 5-9 munud.
  • Dylai aelodau'r grwpiau fod dros 12 oed

 

Ymarfer Technegol

  • Llawr dawns du yw'r llwyfan. Byddai'n well gennym draednoeth neu esgidiau meddal. Os yw'r anghenion gwisgoedd yn wahanol, dylech nodi hynny yn eich cais.
  • Bydd pob cwmni yn cael 1 awr ar gyfer yr ymarfer technegol ar ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr. COFIWCH FOD ANGEN I CHI FOD AR GAEL TRWY'R DYDD Bydd amserlen lawn yn cael ei rhannu yn agosach at y perfformiadau.  
  • Lle bo modd, rydym eisiau cefnogi eich presenoldeb i berfformio, ond bydd yna dim ond y gefnogaeth dechnegol leiaf posib ar gael ar gyfer goleuadau a setiau.
  • Cynhelir yr ymarfer gwisgoedd a'r perfformiadau ar ddydd Sul 8 Rhagfyr
  • Bydd yna sesiwn cynhesu llawn yn cael ei ddarparu gan CDCCymru a chyfle i  brynu tocynnau i weld gwaith yr  holl  gwmniau ar y dydd Sul