Prentisiaethau Dawns | National Dance Company Wales
Dancer Ed with Lee during apprenticeship
CDCCymru yn Cyflwyno

Prentisiaethau Dawns

Rydym wedi ymrwymo i feithrin dawnswyr ar bob lefel a darparu cyfle i gymryd y camau cyntaf hynny tuag at weithio'n broffesiynol. Rydym yn cynnal rhaglen Prentisiaeth lwyddiannus drwy London Contemporary Dance School. Cynhelir clyweliadau yn The Place ac fel arfer mae’r rhain ym mis Mawrth. Fel prentis byddwch yn ymuno â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel dawnsiwr am flwyddyn i ddatblygu eich gwaith fel artist creadigol, gan deithio gyda ni a gweithio gyda choreograffwyr rhyngwladol.

Os ydych yn awyddus i gael gwybod mwy ewch i wefan London Contemporary Dance School