Queenie Maidment - Otlet | National Dance Company Wales
Queenie Maidment - Otlet

Queenie Maidment - Otlet

Dawnsiwr

Fe’m ganwyd ym Mryste a dechreuais ddawnsio yn 3 mlwydd oed cyn ymuno â’r Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Uwch yn Swindon Dance. Roeddwn yna’n rhan o raglen gyswllt ‘Quicksilver’, Rambert yn ogystal â rhaglen Chantry Dance company. Cwblheais radd BA (anrh) yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd, a thra yno, perfformiais weithiau gan Phoenix Dance Theatre, Anton Lachky, Amaury Lebrun, Jamaal Burkmar ac Avatara Ayuso.

Galeri
Queenie holding ed from behind in Passion