Reflections | National Dance Company Wales
Dance for Parkinson's hands crossed together on a lap
NDCWales

Reflections

Mae Reflections yn ffilm deimladwy a dyrchafol gyda dawnsio gan gyfranogwyr rhaglen Dawnsio ar gyfer Parkinson's CDCCymru.

"Gall pob math o bobl symud, maen nhw'n symud mewn gwahanol ffyrdd, maen nhw'n dod â gwahanol wybodaeth, gwahanol fathau o gyrff a phrofiadau, ond i mi, mae creadigrwydd yn ffordd i helpu hynny i fod yn weladwy, i ddangos sut y gall dawns fod yn wahanol"

Fearghus Ó Conchúir - Cyfarwyddwr Artistig

Nid yn unig ydych chi'n gweld pobl eraill sydd â chlefyd Parkinson's, ond rydym ni i gyd yn chwerthin, ac mae'n hyfryd gwybod y gallwch chi i gyd chwerthin er bod gennych y salwch ofnadwy yma, rydych chi eisiau dal i fynd, nid yw bywyd ar ben.”

Wendy, Cyfranogwyr

Y ffilm yw’r enghraifft orau o ymrwymiad parhaus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i wneud dawns ar gyfer pawb, a phob gallu; gan fod ganddi'r pŵer i wella lles meddyliol a chorfforol.

Cafodd y ffilm Reflections ei chreu eleni mewn ymateb i  Afterimage, darn o ddawns hudolus gan Fernando Melo a aeth ar daith fel rhan o Awakening, taith CDCCymru yn 2019. Paratôdd Cyfarwyddwr Artistig CDCCymru Fearghus Ó Conchúir goreograffi’r ffilm mewn dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson's y gwanwyn hwn gyda’r arweinwyr dosbarth Yvette C Halfhide a Helen Woods. Cafodd y darn ei ffilmio a'i olygu gan y gwneuthurwr ffilm Jonathan Dunn.

Roedd Afterimage yn ddarn o ddawns a oedd yn defnyddio drychau enfawr fel y gallai gwrthrychau ymddangos a diflannu’n fyw ar y llwyfan. Ysbrydolwyd y set gan rith o’r enw Pepper’s Ghost. Roedd y ddawns yn cynnwys coreograffi wedi'i dynnu gan ddefnyddio sgwrs wedi'i recordio fel rhythm ar gyfer symud.