Rhaglen Partneriaid | National Dance Company Wales
2 dancers in red jumping in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Rhaglen Partneriaid

(oed 14-19)

Mae Cymdeithion CDCCymru yn darparu lefel uchel o hyfforddiant cyfoes i ddawnswyr ifanc
Dydd Sul 10.30am-12.30pm

Yn cael ei gynnal yng nghartref CDCCymru, Y Tŷ Dawns, mae ein Partneriaid yn dilyn rhaglen a grëwyd gan ein Prif Ddawnsiwr Dysgu. Dros y flwyddyn, mae ein rhaglen Partneriaid yn canolbwyntio ar wella sgiliau creadigol a thechnegol, ynghyd â datblygu gwaith ar gyfer cyfleoedd perfformio mae’r Cwmni’n eu creu iddyn nhw drwy gydol y flwyddyn. 

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a dewisir ymgeiswyr llwyddiannus drwy glyweliad. Mae’r clyweliad yn cynnwys dosbarth techneg gyfoes lle gall dawnswyr gymryd y cyfle i berfformio eu sgiliau i Arbenigwyr dawns ein cwmni.

Mae Partneriaid CDCCymru yn darparu lefel uchel o hyfforddiant cyfoes ar gyfer dawnswyr ifanc. Mae sesiynau’n rhedeg ar ddydd Sul yn ystod y tymor (amserlen ysgolion Cymru) o 10.30am i 12.30pm ac maen nhw’n cael eu haddysgu gan Ddawnswyr y Cwmni ac artistiaid gwadd

Galeri
Associates dancing lift
Cerith talking into the microphone
one associate talking into a microphone while the others look on in the background