Roots 2019 | National Dance Company Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Roots 2019

7-27 Tachwedd 2019

Pedwar darn dawns byr o Gymru, pob un yn wahanol i'r un o'i flaen.

Mae Roots yn daith dywys drwy ddawns gyfoes. Rydym yn cymryd rhai o'n hoff ddarnau a'u paru gyda thrafodaeth i'ch helpu i fynd at wraidd y straeon, a dysgu'r cyfrinachau o'r tu ôl i'r llenni.

 

Mae Rygbi: Annwyl / Dear gan ein Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir yn dathlu rygbi yng Nghymru ac yn amlygu gobeithion, bri ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno.
Crëwyd Rygbi gyda mewnbwn gan gefnogwyr a chwaraewyr rygbi ar draws Cymru fel bod y ddawns yn sicr yn adleisio'r gamp.

Mae Écrit gan Nikita Goile yn dwyn ysbrydoliaeth o lythyr a ysgrifennwyd gan yr artist eiconig, Frida Kahlo at ei phartner, Diego.
Perfformir y ddeuawd glyfar hon gan ddawnsiwr benywaidd a silwét enfawr o'i chariad.  Mae'n frwydr o bŵer hardd sy'n adlewyrchu'r da a'r drwg mewn perthnasoedd angerddol. 

Mae gwaith Ed Myhill Why Are People Clapping wedi'i osod i Clapping Music y cyfansoddwr Steve Reich, ac mae'n defnyddio rhythm fel ysgogydd. Mae'r dawnswyr yn defnyddio symudiadau bywiog a chlapio i greu trac sain ar gyfer y ddawns hwyliog a deinamig hon.

Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus. Mae'n ddawns egnïol a chalonogol am gryfder cymunedau.

Yn mynd ar daith i
Yr Wyddgrug
Theatr Clwyd
Dydd Iau 7 Tachwedd 2019, 19:45
Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019, 19:45
Caerdydd
Ty Dawns
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019, 13:00
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019, 19:30
Dydd Iau 14 Tachwedd 2019, 19:30
Coed Duon
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, 19:30
Ystradgynlais
Y Neuadd Les
Dydd Iau 21 Tachwedd 2019, 19:30
Narberth
The Queens Hall
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019, 19:30
Aberdyfi
Neuadd Dyfi
Dydd Sul 24 Tachwedd 2019, 19:30
Caernarfon
Galeri
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019, 19:30
Pwllheli
Neuadd Dwyfor
Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, 19:30

Rhaglen y Daith

Mae Codi gan Anthony Matsena a fagwyd yn Abertawe, ac mae'n ymwneud â Chymry sy'n tynnu at ei gilydd i fynd i'r afael ag unigrwydd ac iselder yn ystod cyfnodau cythryblus.
Mae Ecrit wedi’i hysbrydoli gan lythyr a ysgrifennwyd gan Frida Kahlo at Diego Riviera.
Rygbi: Annwyl / Dear gan ein Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir yn dathlu rygbi yng Nghymru ac yn amlygu gobeithion, bri ac angerdd tynnu at ein gilydd ar y cae ac oddi arno
Wedi’i hysbrydoli gan gerddoriaeth glapio’r cyfansoddwr Steve Reich, mae ‘Why Are People Clapping?’ yn defnyddio rhythm ac offerynnau taro fel sylfaen.