Rygbi: Rhannu'r Cae | National Dance Company Wales
CDCCymru yn Cyflwyno

Rygbi: Rhannu'r Cae

Dydd Gwener

15 Tachwedd 2019

Ymunwch â ni yn y Tŷ Dawns y mis Tachwedd hwn am noswaith unigryw sy'n dathlu celfyddyd a chorfforolrwydd rygbi a dawns. Wedi'i ysbrydoli gan brosiect parhaus CDCCymru, Rygbi, gan y Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Ó Conchúir, bydd y noswaith hefyd yn rhannu anturiaethau cyffrous y Cwmni yn Siapan yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.


Gyda gwesteion arbennig, perfformiadau a chyfraniadau gan arbenigwyr ar y cae rygbi ac oddi arno, bydd y digwyddiad ar y cyd hwn yn dwyn ynghyd dau fyd ac yn arddangos amrywiaeth dawn CDCCymru.


Bydd bar arian parod a raffl ar y noson. Bydd holl elw'r noson yn cynnwys pris y tocynnau yn mynd tuag at gyflwyno'r gweithgaredd ac ymgysylltiad Rygbi gyda chymunedau Cymru.

Dates
Dydd Gwener 15 Tachwedd 2019, 19:30