Tim Volleman

Tim Volleman

Dawnswyr

Cefais fy ngeni yn yr Iseldiroedd, lle dechreuais ddawnsio yn dair oed. Yn ddeg mlwydd oed, cefais fy nerbyn yn Tilburg ar gyfer y rhaglen cyn-addysg ac yna es ymlaen i Academi Ddawns CODARTS/Rotterdam lle cefais fy ngradd baglor mewn dawns.

Ers graddio, rwyf wedi perfformio gydag amrywiaeth o gwmnïoedd gan gynnwys Nederlands Dans Theater II, Cathy Sharp Dance Ensemble, Internationaal Dans Theater, de Stilte. Rwyf wedi gweithio gyda choreograffwyr fel Alexander Ekman, Heidi Vierthaler a Juanjo Arques ymhlith eraill ac ymunais â CDCCymru fel dawnsiwr cwmni yn 2017.

Ers 2020, rwy'n Athro Countertechnique ardystiedig.

Rwy'n angerddol dros greu dawns ar gyfer y sgrin ac rwyf wedi creu sawl fideo dawns ar gyfer CDCCymru hefyd.

Galeri
Tim performing in Why are people clapping, sticking tongue out
Tim performing in Why are people clapping, sticking tongue out
Tim performing in Why are people clapping, sticking tongue out