Zanna Headshot blue t-shirt brown curly hair tied up

Zanna Dennis

Llysgennad Dawns - Huddersfield

Mae Zanna yn ffermwr rhan-amser, yn frwdfrydig am gaws, wrth ei bodd gyda churiad house iach ac mae'n angerddol am bobl a dawnsio!

Hyfforddodd Zanna yn Ysgol Ogleddol Dawns Gyfoes ac aeth ymlaen i yrfa lawrydd yn cyflwyno dawns mewn amgylcheddau hynod amrywiol, cymunedol ac addysgol. Yn ogystal â hyn, mae Zanna hefyd wedi coreograffu gwaith ar gyfer grwpiau a phrosiectau amrywiol ac mae'n mwynhau creu gwaith sydd wedi ei ysbrydoli gan bobl a lleoliadau, yn ogystal â pherfformio mewn nifer o weithiau proffesiynol sydd wedi eu lleoli y tu allan, gan gynnwys BIG Dance NW Link Up.

Yn 2015, ymunodd Zara â'r artist Dawns, Sarah Hall, i ffurfio Cwmni Dawns Blue Moose, gan gyfuno eu portffolio llawrydd a symud ymlaen gyda'u diddordeb cyfunol oedd yn cynnwys ymgysylltu cymunedol a gwaith perfformio, hybu rhagoriaeth ac arloesedd yn y celfyddydau drwy ddarparu profiadau dawns o safon uchel ar hyd Sir Gaerhirfryn a Sir Efrog.