Matteo talking to Associates group, sat on the floor
CDCCymru yn Cyflwyno

Associate Artists

Mae Artistiaid Cyswllt CDCCymru yn helpu'r Cwmni i fynegi, ehangu ac amrywio ei weledigaeth drwy berthnasoedd hirdymor sy'n sail i wahanol agweddau ar waith y Cwmni. Gall yr Artistiaid Cyswllt, sy'n cael eu dewis gan y Cyfarwyddwr Artistig am gyfnodau o ddwy flynedd o leiaf, weithio gyda'r Cwmni i greu darnau ar gyfer ei repertoire proffesiynol, i'w Artistiaid Cyswllt Ifanc a rhaglenni eraill a gallant gyfrannu at weithgareddau Dysgu a Chyfranogi'r Cwmni.   Fel rhan o'r berthynas, mae'r Artistiaid Cyswllt yn elwa o gymorth y Cwmni i ddatblygu eu prosiectau eu hunain.   

Matteo Headshot

Matteo Marfoglia

Ac yntau'n gyn-ddawnsiwr gyda'r Cwmni sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru, mae Matteo wedi parhau i weithio â'r Cwmni fel coreograffydd, cyfarwyddwr ymarferion ac athro.  Bu i'w waith Omertà deithio fel rhan o raglen Roots y Cwmni yn 2018, ac fe'i cyflwynwyd i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru mewn partneriaeth â CDCCymru.  Matteo yw arweinydd y prosiect Penrhys, partneriaeth rhwng CDCCymru a Theatr Genedlaethol Cymru i weithio gyda chymunedau'r ystâd Penrhys.  Mae'r Cwmni hefyd yn cefnogi datblygiad Matteo o Omertà gyda chantorion byw yn 2020.

Llun: Nicole Guarino 

matteomarfoglia.com

Omertà | Post-It

Headshot Anthony, wearing a blue jacket

Anthony Matsena

Ganwyd Anthony Matsena yn Bulawayo, Zimbabwe ac fe'i magwyd yn Abertawe, Cymru. Dechreuodd ddawnsio yn ifanc, gan hyfforddi yn yr arddulliau hip hop a dawns stryd. Yna dechreuodd hyfforddi mewn dawns gyfoes a bale yn 19 oed yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, lle ymunodd â  County Youth Dance Company a Turning Pointe Dance Academy Abertawe. Mae Anthony wedi bod yn aelod cwmni o Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (NYDW), gan greu gweithiau a mynd â gweithiau ar daith gan Kerry Nicholls, Odette Hughes (Studio Wayne McGregor), Theo Clinhard, ac Eleesha Drennan. Drwy NYDW, perfformiodd Anthony aM (2015) gan Kerry Nicholls yn Sadler's Wells. Yn ystod ei hyfforddiant yn LCDS, mae Anthony wedi perfformio gwaith gan Ohad Naharin, Hofesh Shechter, Richard Alston, yn ogystal â pherfformio'n broffesiynol mewn gwaith gan Joseph Toonga ar gyfer Just Us Dance Theatre, ac yn fwyaf diweddar mewn drama newydd o'r enw 'Tree' gan Idris Elba a Kwame Kwei-Armah yn y Young Vic Theatre a Gŵyl Ryngwladol Manceinion. Mae Anthony yn gyd-sylfaenydd Matsena Performance Theatre gyda'i frawd Amukelani.

Codi

Caroline Finn headshot, BLUE ROOM WEARING A BLUE TOP

Caroline Finn

Caroline Finn yw Coreograffydd Preswyl y Cwmni.  Wedi iddi roi'r gorau i'w swydd fel Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni yn 2017, mae Caroline yn cynnal perthynas agos â CDCCymru sy'n mynd â'r gwaith a wnaeth yn ystod ei chyfnod fel Cyfarwyddwr Artistig ar daith yn genedlaethol a rhyngwladol.  Fel Coreograffydd Preswyl, mae Caroline wedi coreograffu Passion, sef cydweithrediad rhwng Music Theatre Wales a CDCCymru, creu Revellers' Mass ar gyfer Taith y Gwanwyn y Cwmni yn 2019, coreograffu Vêpres Siciliennes gan Verdi, sef cydweithrediad rhwng WNO a CDCCymru. Bydd yn cynhyrchu gwaith newydd ar gyfer Taith y Gwanwyn y Cwmni yn 2021.

Animatorium | Bernadette | Folk | The Green House | Passion | P.A.R.A.D.E. | Revellers' Mass