Camille Giraudeau

Camille Giraudeau

Dawnswyr

Graddiais o conservatoire cerddoriaeth a dawns Laban yn 2011, ac ymunodd â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel prentis drwy'r cynllun ôl-raddedig yn ysgol dawns gyfoes Llundain. Yn 2012, ymunais fel aelod llawn amser o'r cwmni yn teithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn perfformio gweithiau gan Christopher Bruce, Alexander Ekman, Johan Inger, Marcos Morau, Angelin Prejlocaj, Roy Asaf a Caroline Finn ymhlith llawer o rai eraill. Yn 2015, cymerais ran yn rhaglen fentora Nichols Kerry a oedd yn amhrisiadwy i ddatblygiad fy hyfforddiant proffesiynol. Gadawais Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Rhagfyr 2017 i ddatblygu fy hun fel artist annibynnol. Ers gadael CDCCymru rydw i wedi bod yn rhan o ymchwil a datblygu cyffrous ar gyfer sioe gerdd gyfoes o'r enw 'VANARA', a gyfarwyddir gan Johnathan O'Boyle gyda'r coreograffi gan Eleesha Drennan. Yn ddiweddar rydw i wedi gweithio gydag Alexander Whitley, yn teithio ac yn perfformio yn ei waith '8 minutes'. Rwyf yn edrych ymlaen at ymuno â CDCCymru yn y tymor newydd .

 

 

Galeri
Cami throwing bowl of flour
Cami throwing bowl of flour
Cami in Tundra