Dance to Health image coloured scarves
CDCCymru yn Cyflwyno

Dance to Health

Mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg (PABM), mae Aesop yn falch o gyhoeddi fod sesiynau Dance to Health wedi dechrau yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe ym mis Ionawr.

Os ydych chi’n berson hŷn sydd wedi cwympo neu sy’n poeni am gwympo, mae Dance to Health yn sesiwn atal cwympiadau llawn hwyl RHAG AC AM DDIM.

Nid oes angen profiad o ddawns! Mae sesiynau’n para 60 – 90 munud, gyda 30 munud ar gyfer lluniaeth ar y diwedd.

Abertawe Bro Morgannwg University (ABMU) Health Board logo
Aesop logo
Dance to Health logo welsh
Dance to Health logo welsh