Dance Days image 1 company dance, 1 young boy with arms stretched and right leg in the air
CDCCymru yn Cyflwyno

Darganfod Dawns

Mae Darganfod Dawns yn ffordd hwyliog, hamddenol a difyr i mewn i ddawns.

Mae Darganfod Dawns yn ffordd hwyliog, hamddenol a difyr i brofi dawns. Rydym yn cynnal Darganfod Dawns pan fyddwn ar daith ar gyfer ysgolion a theuluoedd.

Fel rhan o’r sesiynau 75 munud, cewch y cyfle i ddawnsio ar y llwyfan gyda’n dawnswyr, gofyn cwestiynau a dysgu darnau o sioe’r Cwmni.

Ar ôl yr egwyl byddwch yn cael cyfle i wylio ein dawnswyr yn perfformio.

Mae’n brofiad creadigol a llawn hwyl. Mae miloedd o bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan ynddynt wedi cael eu hysbrydoli ac yn teimlo’n frwdfrydig, yn fwy hyderus, ac yn greadigol.

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i sarah@ndcwales.co.uk / 029 2063 5600

Galeri
Discover Dance