matteo teaching

Dysgu

Darganfod y ffyrdd gwahanol y gallwch DDYSGU am ddawns

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ddawns rydym yn cynnig gweithdai, Darganfod Dawns ar gyfer Ysgolion ac adnoddau ar-lein.   

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i sarah@ndcwales.co.uk / 029 2063 5600

Beth rydym ni’n ei wneud

6yh 18 Tachwedd

Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Catherine Young o Dawns i Bawb yn sgwrsio efo Angharad Harrop, Osian Meilir a dawnswyr llwyddiannus o Gymru i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Uwchradd Cantonian yng Nghaerdydd i greu ffordd unigryw o weithio i ddatblygu dawns a llythrennedd mewn addysg

Mae ein gweithdai dawns yn ddelfrydol ar gyfer pob oedran fel ffordd hwyliog a difyr i ddatblygu hyder, cyfathrebu, creadigrwydd, meddwl yn feirniadol a gwella ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

Gall ein gweithdai gael eu teilwra at anghenion, galluoedd, oedran a diddordeb eich grwpiau a gellir eu darparu yn eich ysgol neu leoliad o ddewis. Gallwn gynnal gweithdai ar gyfer hyd at 90 munud a’u gwneud yn  unigryw ar gyfer anghenion eich grwpiau. Mae ein gweithdy safonol yn cynnwys: