Discover Dance performance, dancer stretching out with audience

Gwneud

Gweithgareddau ar gyfer y rheini sydd am symud

Rydym yn cynnal nifer o sesiynau yn ein cartref yn y Tŷ Dawns ac yn ein cymunedau.

Yn y Tŷ Dawns rydym yn cynnal dosbarthiadau oedolion yn wythnosol ac ar gyfer pobl iau rydym yn cynnal Diwrnodau Dawns rhagarweiniol.

Ar daith rydym yn cynnal Darganfod Dawns, ffordd hwyliog a rhyngweithiol i ysgolion a theuluoedd ddarganfod mwy am NDCCymru ac i ddawnsio ar y llwyfan.

Yn ein cymunedau rydym yn rhedeg rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson’s a’r rhaglen atal cwympiadau Dawnsio i Iechyd ar gyfer pobl hŷn.

Ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn dawns ewch i'n tudalen Datblygiad Proffesiynol lle gallwch ganfod mwy am ein rhaglen Aelodau Cyswllt Ensemble Ieuenctid a’n dosbarthiadau a’n cyrsiau datblygiad proffesiynol.

Beth rydym ni’n ei wneud

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Uwchradd Cantonian yng Nghaerdydd i greu ffordd unigryw o weithio i ddatblygu dawns a llythrennedd mewn addysg

Mae Dawns ar gyfer Parkinson’s yn cynnig cyfle unigryw i bobl gyda Parkinson’s yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns o ansawdd uchel yn amgylchedd proffesiynol y stiwdio dawns.

Yn seiliedig ar repertoire clasurol a chyfoes English National Ballet, mae’r dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson’s yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i gyfranogwyr ddarganfod themâu, coreograffi a cherddoriaeth y sioeau bale.

Mae Diwrnodau Dawns yn gyfle i gymryd rhan a chreu rhai o’r eiliadau sy’n cael eu perfformio gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 
Os ydych chi’n berson hŷn sydd wedi cwympo neu sy’n poeni am gwympo, mae Dance to Health yn sesiwn atal cwympiadau llawn hwyl RHAD AC AM DDIM.
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.
Yn 2019, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddi trylwyr dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf dawnus ac ymroddedig Cymru.