Discover Dance performance, dancer stretching out with audience

Gwneud

Gweithgareddau ar gyfer y rheini sydd am symud

#DewchiDdawnsio gyda CDCCymru yn ein cartref yn y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd neu pan fyddwn ar daith o gwmpas Cymru. Mae dawnsio ar gyfer pawb, gan gynnwys oedolion, ysgolion, teuluoedd, pobl ifanc a rhai dros 50 oed.

Cymerwch olwg ar ein diwrnodau blasu, dosbarthiadau Dance for Parkinson’s, Dyddiau Dawns a llawer mwy isod.  

Os ydych yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y byd dawns, ewch i’n tudalen Datblygiad Proffesiynol.  

Beth rydym ni’n ei wneud

12-14 August

DEWCH I SYMUD! Ysgol Haf Genedlaethol i ddawnswyr rhwng 8-17 oed. Mae chwech o sefydliadau dawns mwyaf blaenllaw y DU (yn cynnwys ni!) wedi dod at ei gilydd i gyflwyno Ysgol Haf na fyddai wedi bod yn bosib yn y gorffennol.
Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Uwchradd Cantonian yng Nghaerdydd i greu ffordd unigryw o weithio i ddatblygu dawns a llythrennedd mewn addysg

Mae Dawns ar gyfer Parkinson’s yn cynnig cyfle unigryw i bobl gyda Parkinson’s yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos i gymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns o ansawdd uchel yn amgylchedd proffesiynol y stiwdio dawns.

Yn seiliedig ar repertoire clasurol a chyfoes English National Ballet, mae’r dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson’s yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i gyfranogwyr ddarganfod themâu, coreograffi a cherddoriaeth y sioeau bale.

Mae Dyddiau Dawns yn gyfle i gymryd rhan a chreu rhai o’r eiliadau sy’n cael eu perfformio gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 
Os ydych chi’n berson hŷn sydd wedi cwympo neu sy’n poeni am gwympo, mae Dance to Health yn sesiwn atal cwympiadau llawn hwyl RHAD AC AM DDIM.
Am dros ddegawd, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod yn meithrin rhai o’r dawnswyr mwyaf talentog ledled Cymru ac yn datblygu eu sgiliau.
Yn 2019, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddi trylwyr dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf dawnus ac ymroddedig Cymru.