CDCCymru yn Cyflwyno

Dawns ar gyfer Parkinson’s

14 Ionawr - 25 Mawrth

AR-LEIN

Mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn hwyliog ac anffurfiol.

Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.

Rydym yn hwb Cysylltiedig ar gyfer rhaglen Dance for Parkinson's, English National Ballet. 

I archebu, ewch i waelod y dudalen hon

I ddysgu mwy am ein dosbarthiadau yng Ngogledd cliciwch yma

 

Rydym bellach yn cynnal dosbarthiadau ar-lein, drwy raglen a elwir yn Zoom, y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref yn defnyddio gliniadur, llechen neu deledu clyfar. Mae dosbarthiadau yn para 90 munud, a bydd angen cadair arnoch.

Cynhelir dosbarthiadau rhwng 1.15-2.45pm ar ddydd Iau ac maent yn costio £3.50

Bydd dolen zoom yn cael ei hanfon 2 awr cyn y dosbarth. 

Gallwch dalu yma ar ein gwefan yn defnyddio paypal neu eich cerdyn, i ddefnyddio cerdyn dros y ffôn neu drwy anfon siec i ni yn y post, e-bostiwch guy@ndcwales.co.uk am ragor o fanylion.

 

Mae rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson’s Bale Cenedlaethol Lloegr wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn Llundain, yn ogystal ag yn genedlaethol mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, DanceEast yn Ipswich, MDI yn Lerpwl a Chyngor Dinas Rhydychen.

Rydym yn falch o fod yn rhan o aelodau Dance for PD, i gefnogi Partneriaeth a Phobl yn Dawnsio gan Dawns ar gyfer Parkinson’s ac i gael cysylltiad â Parkinson’s UK.

Mae rhaglen genedlaethol Dawns ar gyfer Parkinson’s ENB yn mwynhau cysylltiadau agos gyda Parkinson’s UK a’r Gymdeithas Clefyd Parkinson’s Ewropeaidd EPDA.

 

Ffurflenni ar gyfer dechreuwyr ar Gyrsiau Dance for Parkinsons

Digital Communities Wales LogoOs hoffech ymuno â ni ond rydych yn ansicr sut mae defnyddio Zoom, peidiwch â phoeni! Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau mynediad at y dosbarthiadau hyn yn gallu gwneud hynny gyda hyder a heb ofid. E-bostiwch guy@ndcwales.co.uk am ragor o wybodaeth.

Adolygiadau

"Mae’n gwneud imi deimlo y galla i ymdopi’n well, galla i gerdded yn well...does dim moddion gwell na hyn. Dwi’n dod i mewn yn teimlo fel hen wraig fach, ond dwi’n gadael yn teimlo’n eithaf tal.“

-Angela Harrison, Cyfranogwr

“…y cwbl maen nhw ei angen yw hyder ynddyn nhw’u hunain i deimlo y gallan nhw roi cynnig ar symudiadau gwahanol – rhai na fydden nhw wedi bod yn ddigon hyderus i roi cynnig arnyn nhw o’r blaen. Efallai eu bod nhw’n dod i mewn ychydig yn gefngrwm, ond erbyn y diwedd maen nhw’n llawer mwy hyderus ac yn fwy agored.” 

Yvette Wilson, Artist Dawns

“Mae bod yn wirfoddolwr gyda ‘Dawns ar gyfer Parkinson's’ CDCCymru yn brofiad llawen oherwydd y dawnsio, gwneud cysylltiadau, rhannu a  gwrando ar straeon bywyd, cyfrannu, teimlo eich bod yn perthyn, a chwerthin.”

Sally Varrel – Gwirfoddolwr, Dawns ar gyfer Parkinson’s Caerdydd

"Am sesiwn fendigedig a syniad diddorol ar gyfer pawb sy’n gweithio, byw ynteu’n ymwneud â phobl gyda Parkinson's. Rwyf mor falch ‘mod i wedi medru mynychu. Mae wedi fy ysbrydoli i deimlo y buaswn yn hoffi gwneud rhagor gyda dawns yng nghyswllt pobl sy’n byw gyda’r cyflwr hwn."

-Cyfranogwr, Nyrs Parkinson's Arbenigol, Caerdydd, 2012

“Fe wnes fwynhau bob wythnos, rwyf yn sicr ei fod yn helpu gyda bywyd bob dydd, rydym yn gadael yn teimlo’n hapus.”

-Cyfranogwr, Caerdydd

English National Ballet Logo

Mae'r rhaglen hon mewn partneriaeth â Bale Cenedlaethol Lloegr.

Mae rhaglen Dawns ar gyfer Parkinson’s Bale Cenedlaethol Lloegr wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn Llundain, yn ogystal ag yn genedlaethol mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, DanceEast yn Ipswich, MDI yn Lerpwl a Chyngor Dinas Rhydychen.

Rydym yn falch o fod yn rhan o aelodau Dance for PD, i gefnogi Partneriaeth a Phobl yn Dawnsio gan Dawns ar gyfer Parkinson’s ac i gael cysylltiad â Parkinson’s UK.

Mae rhaglen genedlaethol Dawns ar gyfer Parkinson’s ENB yn mwynhau cysylltiadau agos gyda Parkinson’s UK a’r Gymdeithas Clefyd Parkinson’s Ewropeaidd EPDA.

Astudiaeth Prifysgol Roehampton

The Hodge Foundation logo
Western Power Distribution logo
Blackwood Miners Institute Logo
Western Power Distribution logo
Blackwood Miners Institute Logo

Mae Western Power Distribution yn falch o gefnogi Dance for Parkinson’s. Os ydych yn byw gyda’r cyflwr hwn, rydych yn gymwys i ymuno â Chofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth AM DDIM, WPD. Bydd cofrestru yn:

  • Rhoi rhif uniongyrchol i chi i’w ffonio os bydd toriad i’r pŵer er mwyn i chi allu cysylltu â ni’n syth
  • Gadael i chi gael gafael ar gymorth arbenigol, os oes angen, drwy’r British Red Cross
  • Sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth am doriadau arfaethedig i’ch cyflenwad trydan
  • Eich diweddaru, gymaint ag sy’n bosibl, os bydd toriad pŵer heb ei gynllunio

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services

Dogfennau i’w lawrlwytho
Yn digwydd
South Wales
Online - CLASS
Bob Dydd Iau, 13:15
South Wales
Online - TERM
Dydd Iau 4 Mawrth 2021, 13:15