Dance Days Image
CDCCymru yn Cyflwyno

Dyddiau Dawns

Oedran 9-18

9-18 oed. Mae Dyddiau Dawns yn gyfle i gymryd rhan a chreu rhai o’r eiliadau sy’n cael eu perfformio gan CDCCymru. 

P’un a ydych chi’n ddechreuwr pur neu’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau eisoes, mae’r dosbarthiadau creadigol a rhyngweithiol hyn yn ffordd berffaith i ddysgu rhai o’n symudiadau.

 

Beth sy’n Digwydd?

- Sesiwn gynhesu egnïol i baratoi’r corff

- Darganfod ac archwilio themâu ein sioeau

- Dysgu a chreu eich coreograffi gwreiddiol eich hun

- Ar gyfer grwpiau hŷn, dysgu rhywfaint o'r coreograffi o'r darnau.

- Profwch ddiwrnod yn union fel Dawnsiwr CDCCymru!

Young Dancers

Rydym yn cynnal dosbarthiadau ar ddwy lefel.

9-13 oed (10.00am – 1.00pm)

14-18 oed (2.00pm - 5.00pm)

 
Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i 
guy@ndcwales.co.uk/029 2063 5600

dance in rugby kit jumping in the air

Rygbi: Yma / Here gan Fearghus Ó Conchúir

Codi calon, llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae'n dathlu'r balchder a'r angerdd mae'r chwaraewyr a'r cefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda'i gilydd.

Yn digwydd
Cardiff
Dance House ages 9-13
Cardiff
Dance House ages 14-18