Dancer Ed with Lee during apprenticeship
CDCCymru yn Cyflwyno

Dysgu Seiliedig ar Waith

Rydym wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd i ddawnswyr o bob lefel sydd eisiau cymryd y cam cyntaf tuag at weithio’n broffesiynol yn dilyn hyfforddiant galwedigaethol.

Fel rhan o MA/PGDip mewn Dawns Gyfoes yn Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain, rydym yn cynnal rhaglen dysgu seiliedig ar waith lwyddiannus. Mae clyweliadau yn cael eu cynnal yn The Place yn Llundain ac fel arfer yn cael eu cynnal ym mis Mawrth. Fel dysgwr seiliedig ar waith, byddwch yn ymuno â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i weithio o fewn y cwmni fel dawnsiwr am flwyddyn er mwyn datblygu eich gwaith fel artist creadigol, yn mynd ar daith gyda ni a gweithio gyda choreograffwyr rhyngwladol.

Os ydych eisiau gwybod mwy, ewch i wefan Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain