Kin Connected logo

Beth Sydd Ymlaen

Yn cyflwyno: KiN: Ar-lein Bwriad ein taith Kin oedd helpu i ddweud straeon cymunedau a dod â ffrindiau, teuluoedd, grwpiau a llwythi ynghyd.

Mae KIN Ar-lein yn gwneud hynny mewn man digidol.
Mae'n cynnwys 4 grŵp:

Gwylio Gyda’n Gilydd
Dawnsio Gyda’n Gilydd
Creu Gyda’n Gilydd
Dysgu Gyda’n Gilydd

Gyda chynnwys ar gyfer Oedolion, Plant, a dawnswyr Proffesiynol oll. 

Hwb Digidol

Dawns ar gyfer Parkinson's
Dyddiau Iau 1.15yh-2.45yh 

 

Rydym bellach yn cynnal dosbarthiadau ar-lein, drwy raglen a elwir yn Zoom, y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref yn defnyddio gliniadur, llechen neu deledu clyfar. Mae dosbarthiadau yn para 90 munud, a bydd angen cadair arnoch.

Cynhelir dosbarthiadau rhwng 1.15-2.45pm ar ddydd Iau ac maent yn costio £3.50

archebwch yma

dancers with Parkinson's dancing from a seated position with hands in air and smiles on faces

Plethu / Weave
Awst - Tachwedd


Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi enwau’r beirdd a’r artistiaid dawns annibynnol sydd yn ymuno â dawnswyr CDCCymru fel rhan o Plethu/Weave, cywaith newydd sy’n creu 8 ffilm traws-gelfyddyd byr.

Darllen Rhagor

images of the poets and dancers involved in Plethu

Laboratori 
14 Medi - 9th Hydref

Yr hydref hwn, bydd CDCCymru yn cynnal ein hail raglen Laboratori, gan ddod â choreograffwyr annibynnol sefydledig ac sy'n dod i'r amlwg, dawnswyr CDCCymru a grŵp o Fentoriaid eithriadol at ei gilydd, gyda phob un ohonynt yn arbenigwyr ac yn arloeswyr ym maes dawns gyfoes.
 

Dysgu mwy yma

a choreographer talking to two dancers

Sut i Ddilyn Gyrfa Dawns yng Nghymru
Cefn Llwyfan: Eisteddfod yr Urdd

6yh
18 Tachwedd

Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Catherine Young o Dawns i Bawb yn sgwrsio efo Angharad Harrop, Osian Meilir a dawnswyr llwyddiannus o Gymru i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Cofrestru yma

young people dancing