test

Dawnsio Gyda’n Gilydd

#KINKids a #KINCommunity

Cyfres o wersi dawns ar-lein, gyda ffocws ar wersi creadigol i blant a gwersi i oedolion sydd eisiau gwella eu symudedd. Byddwch hefyd yn gweld dolenni at wersi dawns eraill sydd ar gael ar-lein.
 

14 Ionawr - 25 Mawrth

Mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn hwyliog ac anffurfiol.

Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.

Rydym yn hwb Cysylltiedig ar gyfer rhaglen Dance for Parkinson's, English National Ballet. 

Dosbarthiadau byr a difyr ar rai o’n hoff ddarnau dawns. Ymunwch â ni ar eich eistedd neu ar eich traed i wella a chynnal symudedd. Addas i oedolion o unrhyw oed neu allu.

Dosbarthiadau creadigol i blant yn seiliedig ar ddarnau a berfformir gan CDCCymru.

Wedi methu ein ffrydiad o BBC Culture in Quarantine dosbarth cyfoes dyddiol, gyda’r athrawes Angela Towler a chyfeiliant byw gan Christopher Benstead. Ymunwch, neu gwyliwch a gweld sut rydym yn parhau i ddawnsio gyda’n gilydd, ar wahân.

Dysgwch ddilyniant byr gydag ‘Ymadroddion mewn Mannau Bach’, yn seiliedig ar thema y byddem yn ei hanfon ymlaen atoch chi i’w datblygu yn eich ffordd unigryw!