test

Dawnsio Gyda’n Gilydd

#KINKids a #KINCommunity

Cyfres o wersi dawns ar-lein, gyda ffocws ar wersi creadigol i blant a gwersi i oedolion sydd eisiau gwella eu symudedd. Byddwch hefyd yn gweld dolenni at wersi dawns eraill sydd ar gael ar-lein.

12-14 August

DEWCH I SYMUD! Ysgol Haf Genedlaethol i ddawnswyr rhwng 8-17 oed. Mae chwech o sefydliadau dawns mwyaf blaenllaw y DU (yn cynnwys ni!) wedi dod at ei gilydd i gyflwyno Ysgol Haf na fyddai wedi bod yn bosib yn y gorffennol.

For International Day of Dance 2020 we shared some of the amazing responses created from our Phrases for Small Spaces during the COVID-19 lockdown in the UK.

Dosbarthiadau byr a difyr ar rai o’n hoff ddarnau dawns. Ymunwch â ni ar eich eistedd neu ar eich traed i wella a chynnal symudedd. Addas i oedolion o unrhyw oed neu allu.

Dosbarthiadau creadigol i blant yn seiliedig ar ddarnau a berfformir gan CDCCymru.

Wedi methu ein ffrydiad o BBC Culture in Quarantine dosbarth cyfoes dyddiol, gyda’r athrawes Angela Towler a chyfeiliant byw gan Christopher Benstead. Ymunwch, neu gwyliwch a gweld sut rydym yn parhau i ddawnsio gyda’n gilydd, ar wahân.

Dysgwch ddilyniant byr gydag ‘Ymadroddion mewn Mannau Bach’, yn seiliedig ar thema y byddem yn ei hanfon ymlaen atoch chi i’w datblygu yn eich ffordd unigryw!