a group in a circle

DYSGU GYDA’N GILYDD

Gallwch ddod o hyd i’n Pecynnau Addysgiadol ac adnoddau CPD i ddawnswyr yma, yn ogystal â dosbarthiadau ar-lein i’w gwneud yn eich cartref, amgylchedd cymunedol a’r dosbarth.

6yh 18 Tachwedd

Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Catherine Young o Dawns i Bawb yn sgwrsio efo Angharad Harrop, Osian Meilir a dawnswyr llwyddiannus o Gymru i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Yn y pecyn hwn, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o weithgareddau dawns diddorol i'r holl deulu, i'w mwynhau gyda'ch gilydd, dewch i ddawnsio!

Dosbarthiadau creadigol i blant yn seiliedig ar ddarnau a berfformir gan CDCCymru.

Learn more about Tundra by Marcos Morau. You can watch the full performance, then use our resources to research history, geography and more.