Jack Philp

Jack Philp

Llysgennad Dawns - Caerdydd

Cafodd Jack ei hyfforddi yn Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance ac mae’n gweithio fel artist, coreograffydd ac athro dawns llawrydd. Mae wedi perfformio gwaith gan goreograffwyr yn cynnwys Matthias Sperling, Anna Williams a Wayne McGregor yn ogystal â chysgodi artistiaid a chwmnïau gwahanol, yn genedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Henri Oguike, Theatr Dawns yr Alban, Rafael Bonachela a Chwmni Dawns Sydney. Mae Jack yn addysgu dosbarth yn Rubicon Dance ac mae hefyd yn arwain gweithdai ar gyfer myfyrwyr yn Trinity Laban, Prifysgol Kingston a Chwmni Bale Ieuenctid Cenedlaethol Lloegr, yn ogystal â phrosiectau ieuenctid eraill ledled y DU. Yn y gorffennol mae Jack wedi cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr ar gyfer dau ddarn newydd o waith wedi eu creu gyda’i gymdeithas, a sefydlwyd yn 2014. Mae wedi mynd ymlaen i rannu coreograffi mewn lleoliadau cenedlaethol o amgylch y DU gyda chomisiwn diweddar yn cael ei wneud ar gyfer Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy.